testare piata in vederea atribuirii unui contract de prestari servicii specializate cu CURATENIE BAZINE DELFINARIU

imaginea utilizatorului CMSN

De: CMSN

COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTE ALE NATURII CONSTANTA cu sediul in b-dul Mamaia, nr. 255, testeaza piata in vederea atribuirii unui contract de prestari servicii specializate cu CURATENIE BAZINE DELFINARIU (cod CPV 93630000-3 Servicii de scufundare, 90122230-9 Servicii de înlăturare a deşeurilor biologice) pentru obiectivele Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta situate in bld.Mamaia nr.255. Mentionam ca serviciile specializate implica urmatoarele operatiuni: Săptămânal, în cadrul secţiei Delfinariu, va participa la igienizarea bazinelor astfel încât să se evite depunerea de alge pe pereții bazinelor, depunere care duce la modificări ale calității apei atât din punct de vedere fizico-chimic cât și microbiologic. Sunt necesare activități de: - D1+D3 - ștergerea pereților și sifonarea depunerilor de pe fund; - D2 - ștergerea pereților și sifonarea depunerilor de pe fund; - D4 - ștergerea pereților și sifonarea depunerilor de pe fund, spălare la exterior; - D5- ștergerea pereților și sifonarea depunerilor de pe fund, spălare la exterior. Igienizarea bazinelor se va realiza cu bazinele pline de apă, prin scufundare (la delfini), de pe mal (la foci). Pentru bazinele exterioare se va utiliza aparatul de spălare sub presiune, atunci când igienizarea se face după golire. În aceste ocazii firma prestatoare va asigura inclusiv scoaterea apei rămase pe fundul bazinelor. Cei interesati sunt invitati la o vizita sediul autoritatii contractante (bld.Mamaia, nr.255), pentru a solicita informatiile necesare in vederea intocmirii oferte de pret. Oferta va fi prezentata sub forma pret/ora, insotita de Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta copetenta, din care sa rezulte ca obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit are corespondent in codul CAEN din certificatul constatator. Operatorul economic sa fie titular de cont utilizator in SEAP. Oferta castigatoare va fi incarcata/postata in catalogul operatorului economic. In acest sens termenul limita de depunere al ofertelor este pana la data de 11.05.2017, orele 1000 Relatii la sediul C.M.S.N. sau tel. 0241/481230.  
field_vote: 
No votes yet