testare piata in vederea atribuirii unui contract de prestari servicii specializate de analize medicale

imaginea utilizatorului CMSN

De: CMSN

COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTE ALE NATURII CONSTANTA cu sediul in b-dul Mamaia, nr. 255, testeaza piata in vederea atribuirii unui contract de prestari servicii specializate de analize medicale (COD CPV: 85148000-8 - Servicii de analize medicale) pentru personalul Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta. Mentionam ca acest serviciu este necesar in vederea realizarii obligatiilor angajatorului in conformitate cu H.G. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor. Pachetul de medicina muncii trebuie sa cuprinda urmatoarele: - examen medical la angajare; - control medical periodic; - examen medical la reluarea activitatii; - consilierea angajatorului si angajatului. Cei interesati sunt invitati la sediul autoritatii contractante (bld.Mamaia, nr.255), pentru a solicita informatiile necesare de la deparatamentul Resurse umane, in vederea intocmirii oferte de pret. Oferta va fi prezentata sub forma pret/luna, insotita de Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta copetenta, din care sa rezulte ca obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit are corespondent in codul CAEN din certificatul constatator. Operatorul economic sa fie titular de cont utilizator in SEAP. Oferta castigatoare va fi incarcata/postata in catalogul operatorului economic. In acest sens termenul limita de depunere al ofertelor este pana la data de 11.05.2017, orele 1000 Relatii la sediul C.M.S.N. sau tel. 0241/481230.  
field_vote: 
No votes yet