testare piata in vederea atribuirii unui contract de prestari servicii specializate de securitate si sanatate in munca si situatii de urgenta

imaginea utilizatorului CMSN

De: CMSN

COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTE ALE NATURII CONSTANTA cu sediul in b-dul Mamaia, nr. 255, testeaza piata in vederea atribuirii unui contract de prestari servicii specializate de securitate si sanatate in munca si situatii de urgenta (COD CPV: 779417000-0 Servicii de consultanţă în domeniul securităţii) in conformitate cu legislatia in vigoare. Cei interesati sunt invitati la o vizita sediul autoritatii contractante (bld.Mamaia, nr.255), pentru a solicita informatiile necesare in vederea intocmirii oferte de pret. Oferta va fi prezentata sub forma pret/luna, insotita de Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta copetenta, din care sa rezulte ca obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit are corespondent in codul CAEN din certificatul constatator si Certificate de abilitare MMPSF in domeniul securitatii si sanatatii in munca. Operatorul economic sa fie titular de cont utilizator in SEAP. Oferta castigatoare va fi incarcata/postata in catalogul operatorului economic. In acest sens termenul limita de depunere al ofertelor este pana la data de 11.05.2017, orele 1000 Relatii la sediul C.M.S.N. sau tel. 0241/481230.
field_vote: 
No votes yet