05oct.2018

ANUNȚ

Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta, b-dul Mamaia nr.255, organizeaza in baza Regulamentului cadru aprobat de H.G. nr.286/2011, cu modificari si completari, examen de promovare pentru urmatoarele functii:
- din functia de muncitor calificat (ingrijitor animale) tr.IV in functia de muncitor calificat (ingrijitor animale) tr.III (2 posturi Microrezervatie si pasari exotice)

Concursul va consta in sustinerea unei probe practice in data de 22.10.2018, ora 10:00 sediul institutiei, b-dul Mamaia nr.255.
La data, ora si locul stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare va fi prezenta la sectia Microrezervatie si pasari exotice unde se va sustine proba practica de catre candidatele propuse spre promovare.
Durata examenului se stabileste de catre comisia de examinare in functie de gradul de dificultate si complexitate al probei practice,dar nu poate depasi 3 ore.
Rezultatele examenului de promovare se afiseaza in termen de doua zile lucratoare de la sustinerea acestuia la sediul si pe site-ul institutiei.
Contestatiile se depun in termen de o zi lucratoare de la afisarea rezultatului, sub sanctiunea decaderii din acest drept.
Relatii suplimentare la biroul resurse umane al institutiei,d-na Vatafu Daniela, sau la telefon 0241-481240.

Publicat azi 05.10.2018

vineri, 05 octombrie 2018