11ian.2019

Examen de promovare din functia de economist gradul II

Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta, b-dul Mamaia nr.255, organizeaza in baza Regulamentului cadru aprobat de H.G. nr.286/2011, examen de promovare din functia de economist gradul II in functia de economist gradul I in cadrul serviciului financiar-contabil si RU.
Concursul va consta in sustinerea unei probe scrise in data de 28.01.2019, ora 12:00 sediul institutiei, b-dul Mamaia nr.255.
La data, ora si locul stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare pune la dispozitia candidatei lista subiectelor stabilite. Candidata redacteaza o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de cate comisia de examinare.
Durata examenului se stabileste de catre comisia de examinare in functie de gradul de dificultate si complexitate al subiectelor stabilite ,dar nu poate depasi 3 ore.
Rezultatele examenului de promovare se afiseaza in termen de doua zile lucratoare de la sustinerea acestuia la sediul si pe site-ul institutiei.
Contestatiile se depun in termen de o zi lucratoare de la afisarea rezultatului, sub sanctiunea decaderii din acest drept.
Bibliografia se anexeaza la prezentul anunt.

Relatii suplimentare la biroul resurse umane al institutiei,d-na Vatafu Daniela, sau la telefon 0241-481240.

Publicat azi 11.01.2019


BIBLIOGRAFIE

Promovare din functia economist gradul II in functia de economist gradul I
Serviciul financiar-contabilitate si RU

1.Legea nr.82/1991 privind contabilitatea institutiilor publice, actualizat la zi
2.Ordin 1917/2005 – Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, acualizat la zi
3.Legea 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice

vineri, 11 ianuarie 2019