06mar.2019

Examen de promovare

Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta, b-dul Mamaia nr.255, organizeaza in baza Regulamentului cadru aprobat de H.G. nr.286/2011, examen de promovare:
- din functia de artist circ debutant, studii medii, in functia de artist circ treapta III.

Concursul va consta in sustinerea unei probe practice in data de 21.03.2019, ora 11:00 la sediul institutiei, b-dul Mamaia nr.255, sectia Delfinariu. La data, ora si locul stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare va fi prezenta la sectia Delfinariu unde se va sustine proba practica de catre candidata propusa spre promovare.
Durata examenului se stabileste de catre comisia de examinare in functie de gradul de dificultate si complexitate al probei practice,dar nu poate depasi 3 ore.
Rezultatele examenului de promovare se afiseaza in termen de doua zile lucratoare de la sustinerea
acestuia la sediul si pe site-ul institutiei.
Contestatiile se depun in termen de o zi lucratoare de la afisarea rezultatului, sub sanctiunea
decaderii din acest drept.

Relatii suplimentare la biroul resurse umane al institutiei,d-na Vatafu Daniela, sau la telefon 0241-481240.


Publicat azi 06.03.2019

miercuri, 06 martie 2019