31mai.2019

Colaborarea dintre delfinariile din Varna și Constanța

Suntem încântați să vă anunțăm că în urma colaborării de succes pe termen lung dintre delfinariile din Varna și Constanța, am încheiat un acord de parteneriat, care va aduce beneficii ambelor instituții prin schimbul de cunoștințe și programe educaționale în următoarele domenii:
 • Realizarea de studii și cercetări în domeniul mamiferelor marine
 • Promovarea și susținerea proiectelor și a programelor comune de cercetare și educație privind studiul și conservarea mamiferelor marine
 • Schimbul de experiență între specialiști în vederea creșterii calificării și cunoștințelor profesionale
 • Întâlniri științifice comune și prezentarea rezultatelor din diferite studii în domeniul mamiferelor marine
 • Promovarea succesului cooperării prin intermediul mass-media
Echipele din ambele Delfinarii sunt convinse că astfel își vor îmbunătăți semnificativ activitatea și vor atinge cele mai înalte standarde europene în domeniul mamiferelor marine.

Имаме удоволствието да обявим, че в резултат на дългогодишни ползотворни контакти Делфинариумите във Варна и в Констанца, сключиха споразумение за взаимопомощ, което ще издигне усилията на двете институции на още по-високо ниво, чрез обединяване на знания и създаване на образователни програми в следните области:
 • Провеждане на проучвания и изследвания в областта на морските бозайници
 • Насърчаване и подкрепа на съвместни изследователски и образователни проекти и програми, касаещи изучаването и съхранението на морските бозайници
 • Насърчаване на обмен на опит и специалисти, целящи повишаване на професионалната квалификация
 • Организиране на съвместни научни срещи и представяне на резултати от различни изследвания в областта на морските бозайници
 • Разпространение в мас-медиите на резултатите от взаимното сътрудничество
Екипите и на двата Делфинариума са убедени, че по този начин ще подобрят значително своята дейност и ще отговорят на най-високите европейски стандарти в областта на морските бозайници.

We are pleased to announce that as a result of long-term fruitful relationship between the dolphinariums in Varna and Constanta, we have concluded a mutual agreement, which will benefit the efforts of the two institutions at an even higher level by sharing knowledge and educational programs in the following areas:
 • Conducting studies and research in the field of marine mammals
 • Promotion and support of joint research and educational projects and programs concerning the study and conservation of marine mammals
 • Exchange of experienced specialists aimed at increasing their professional qualification and knowledge.
 • The establishment of joint scientific meetings and the presentation of the results from various studies in the field of marine mammals
 • Promoting the success of our mutual cooperation through the media.
The teams of both the Dolphinarium are convinced that this way they will significantly improve their work and to meet the highest European standards in the field of marine mammals.




vineri, 31 mai 2019