CMSN Constanța - tradiţie instituţională de peste o jumătate de secol

Având o tradiţie instituţională de peste o jumătate de secol, cu o excelentă bază materială şi o structură pluridisciplinară, Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii din Constanţa se constituie un reper important în peisajul cultural şi ştiinţific al municipiului, cu valoare emblematică pentru oferta estivală a litoralului românesc.Evoluţia în timp a instituţiei, nevoile diversificării continue a ofertei publice, însuşi ritmurile alerte de creştere a marelui oraş, au determinat apariţia şi dezvoltarea funcţională a doua amplasamente, fiecare având domenii diferite ale actului educaţional şi anume: edificiul cochet al Acvariului, deschis publicului în anul 1958 după renovarea unei vechi clădiri de pe esplanada falezei, în imediata vecinătate a Cazinoului. Clădirea a suferit o serie de renovări, ultima în anul 2007, care i-a dat o înfăţişare cu adevărat modernă. Complexul muzeal este amplasat pe latura de vest a pieţii Soveja, de pe Bulevardul Mamaia, în partea de NE a oraşului. Alcătuit dintr-o alternanţă de clădiri, complexul este construit în perioada anilor 1972 – 1973 şi modernizat în perioada anilor 2006 – 2007. În acest spaţiu generos sunt amplasate secţiile: Microdelta, Delfinariu, Planetariu - Observatorul astronomic şi o Expoziţie permanentă de păsări exotice.

CMSN Constanța

Parcul complexului, este o excelentă zonă de agrement, cu alei şi bănci, amplasate printre arbori şi aranjamente vegetale, toate constituind o mini grădină dendrologică, cu specii autohtone şi alohtone. Spaţiul Microrezervaţiei dispune de un luciu de apă, înconjurat de sălcii şi vegetaţie palustră, o frântură de ecosistem lacustru.Cu un personal format din muzeografi cu studii superioare, dintre care trei doctori în ştiinţe şi doi doctoranzi, instituţia desfăşoară programe de formare educaţionale şi se constituie reper pentru învăţământul universitar constănţean, dar şi pentru alte centre universitare din ţară. Muzeografii acestei instituţii dezvoltă, de asemeni, în paralel cu activitatea muzeală, programe de cercetare, activitate care prin lucrările comunicate şi publicate le-a asigurat o recunoaştere pe plan intern şi internaţional.Aceste activităţi au asigurat participarea instituţională sau individuală a specialiştilor, la o serie de organisme şi organizaţii profesionale, dintre care cităm: Societatea Română de Ihtiologie; Societatea Română de Ornitologie; Comitetul Naţional Român de Oceanografie; Asociaţia Naţională a Muzeografilor Naturalişti din România; Federaţia grădinilor Zoologice şi a Acvariilor din România; Asociaţia Balcanică de Mediu; Asociaţia Europeană pentru Protecţia Mamiferelor Marine.

Pe plan profesional au fost dezvoltate relaţii de colaborare bilaterală cu Acvariul de la Varna/Bulgaria, cu Institutul de Zoologie de la Chișinău/Moldova și Aquarium Beijing/R.P.China; s-a promovat funcţionarea la Constanţa, pe lângă Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii, a unui Birou Internaţional pentru domeniul stiinţelor naturale patronat de Asociatia Balcanică de Mediu (BENA/ Thessaloniki).Specialiştii complexului sunt permanent preocupaţi de creşterea şi diversificarea patrimoniului care numară la ora actuală peste 30.000 de exponate, reprezentând: moluşte, crustacee, peşti, păsări şi mamifere. In acest sens s-au stabilit relaţii de colaborare cu numeroase instituţii similar din Europa, Asia şi Africa.


Știri recente

Vă recomandăm

proiecte
Proiecte - Proiect DELPHI, POFTIC

Albume Foto - Am selectat cele mai frumoase fotografii
Camera 360° - Tur Virtual

Video - Documentare, interviuri, reportaje

Facebook Timeline & YouTube Channel


DELFINARIU

REPREZENTAȚII*:

Luni-Duminică: 11:00 - 15:00 - 19:00
*cu posibilitate de suplimentare la orele 13:00 și 17:00 în zilele aglomerate

TARIFE:

Adulți 40 lei
Elevi/Studenți 10 lei
Copii până la 7 ani gratuit

Delfinariu

Delfinariul din Constanţa şi-a început activitatea la 1 iunie 1972, constituind prima formă muzeistică de acest gen din ţară şi prima din sud-estul Europei la acea dată. În amfiteatrul cu piscină şi în bazinul acoperit, se organizează demonstraţii cu delfini şi lei de mare.

În Marea Neagră trăiesc trei subspecii de delfini, şi anume: marsuinul, delfinul comun şi afalinul.Delfinariul Constanţa a găzduit în bazinele sale toate cele trei specii de delfin din Marea Neagră. Primii au fost marsuinii (Phocoena phocoena relicta) şi delfinii comuni (Delphinus delphis ponticus), iar în urmă cu aproape 20 de ani au fost aduşi şi afalinii sau delfinii mari cum mai este numită specia Tursiops truncatus ponticus, din care făcea parte şi Mark, veteranul şi totodată vedetă a Delfinariului până în 2009.

Delfinariu Constanța
Delfinariu Constanța - noul bazin

Noua sală ce înconjoară bazinul unde cei doi delfini, Ni Ni și Chen Chen, desfășoară spectacolele și-a dublat capacitatea de la 600 de locuri cât avea în trecut, la 1300 de locuri în prezent și va putea fi folosită atât vara cât și iarna. Modernizarea a fost făcută cu o finanțare de la Consiliul Județean Constanța, Ministerul Dezvoltării și cu fonduri europene.

Prin expoziţiile pe care le realizează, prin ghidajele şi activităţile de educaţie ecologică pe care le desfăşoară, biologii-muzeografi încearcă să împartă cu vizitatorii o parte a cunoştinţelor acumulate în urma orelor de studiu şi a participării la sesiunile de lucru cu delfinii şi leii de mare.Organizarea de simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice cu specialişti din ţară şi din străinătate contribuie la menţinerea actuală a nivelului de cunoştiinţe în domeniu. Diversele acţiuni consacrate deja: Zilei Mării Negre, Săptămâna Delfinului şi altele sunt realizate în parteneriat cu şcoli, licee, O.N.G.-uri şi reprezentanţi ai mass-media, pentru o mai bună conştientizare a aspectelor de conservare şi protecţie a mediului. Numeroasele expoziţii tematice, dioramele şi alte forme muzeistice de excepţie sunt permanent în atenţia specialiştilor noştri.Acvariu

Program de vizitare:

Luni-Duminică: 09:00 - 19:30


TARIFE:

Adulți 20 lei
Elevi/Studenți 5 lei
Copii până la 7 ani gratuit

Acvariu - Primul acvariu public din România inaugurat la 1 mai 1958

Clădirea care îl adăposteşte, construită la începutul sec. XX, a trebuit reamenajată în totalitate, ea având, până în anii 1950, altă destinaţie.
Spaţiul expoziţional este destinat prezentării expoziţiei permanente de faună şi floră acvatică în 57 de bazine, dar şi expoziţiilor temporare cu tematici de biologie, ecologie acvatică şi pescuit marin. Instituţie muzeală inedită pentru muzeele de ştiinţe naturale din ţară datorită patrimoniului său expoziţional format în exclusivitate din organisme vii, acvariul constănţean deţine şi colecţii naturalizate de peşti şi nevertebrate marine şi dulcicole, aparţinând diferitelor zone geografice ale globului.
Patrimoniul expoziţional este reprezentat de peste 100 specii (1300 exemplare ), de vieţuitoare acvatice este structurat pe mai multe secţii.
Repartizarea organismelor acvatice pe secţii are la bază criterii ecologice şi biogeografice, iar în cadrul secţiilor la amplasarea diferitelor specii în bazine s-a respectat pe cât posibil, criteriul taxonomic.
Acvariu Constanța

Secţia Marină

Această secţie adăposteşte specii de peşti şi nevertebrate din Marea Neagră şi migratori din Marea Mediterană.
Este cea mai mare şi reprezentativă secţie a Acvariului, atât prin capacitatea bazinelor cât şi importanţa speciilor prezentate. Cel mai mare bazin (30 mc) adaposteşte şi cea mai mare colecţie de sturioni renumită pentru importanţa ei stiinţifică şi pentru longevitatea exemplarelor în captivitate (18-20 ani). Sunt prezentate toate cele 4 specii de sturioni (morun, păstrugă, nisetru, cegă), relicte ponto-caspice, unele exemplare depaşind talia de 150-180 cm.
Interesante pentru vizitatori sunt şi speciile non economice, mai puţin cunoscute ca pisica de mare, scorpia şi dragonul de mare, steluţele de mare, caluţul, acul şi aţa de mare, corosbinele şi cocoşeii de mare, etc.
O atracţie deosebită pentru publicul vizitator o constituie prezenţa bazinului de recif unde este prezent peştele clovn, peştele chirurg, domnişoarele azurii şi albe, precum şi ariciul de mare.

Secţia dulcicolă

Secţia dulcicolă prezintă specii de peşti şi nevertebrate de apă dulce, care populează balţile şi lacurile litorale dar şi apele Deltei Dunării. Alături de cunoscute specii de ciprinide, crap, caras, roşioară, babuşcă, plătică, sunt prezentate şi rapitoare ca somn, şalău, biban şi ştiucă.

Peşti exotici

Foarte bine reprezentată este şi ihtiofauna exotică, aparţinând diferitelor ecosisteme dulcicole din zone tropicale şi subtropicale ale continentelor Asia, Africa, America şi chiar Australia.
Varietatea deosebită de formă şi culoare este pusă în evidenţă prin prezenţa a celor peste 50 de specii care populează cele 4 secţii de peşti exotici printre care amintim: 3 varietăţi de peşte Piranha, peştele cuţit, peştele înger, peştele lopată, peştele pisică etc.Microrezervație

Program de vizitare:

Luni-Duminică: 09:00 - 19:30


TARIFE:

Adulți 8 lei
Elevi/Studenți 2 lei
Copii până la 7 ani gratuit

Microrezervație

În cadrul Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa, începând cu anul 1985 a intrat în circuitul public o Microrezervaţie care se întinde pe o suprafaţă de cca 12 ha din care 2 ha reprezintă luciu de apă cu vegetaţie palustră. Acest obiectiv a fost creat în ideea de a oferi vizitatorilor o imagine cât mai complexă asupra naturii dobrogene.
Patrimoniul acestui obiectiv deţine avifauna acvatică (pelicani, lebede, raţe şi gaşte sălbatice), avifauna terestră (păuni, fazani) şi mamifere (mufloni, cerbi lopătari,capriori), care se regăsesc în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării şi Rezervaţia Negureni. Mare parte din aceste exemplare sunt monumete ale naturii şi specii rare cu o reprezentare tot mai redusă în biotopurile naturale.
Unele exemplare au fost obţinute prin schimburi cu alte Grădini Zoologice iar altele au fost achiziţionate sau donate. Anual s-a reuşit reproducerea şi creşterea în captivitate a numeroase exemplare aparţinând unor specii variate (mufloni, cerbi lopătari). În 2010 a fost adus de la Dorici/Bulgaria un exemplar de cal mongol Equus prijewalsky.
În cadrul Microrezervaţiei puteţi întâlni, într-un cadru natural deosebit, un număr de 86 specii cu un efectiv de peste 460 exemplare.

Toţi aceşti "locatari" beneficiază de spaţii de "cazare" conform normativelor europene, tendinţa actuală fiind eliminarea platformelor betonate şi a barelor metalice împrejmuitoare. În prezent şi această secţie este în plină moderizare şi în continuă activitate de creştere şi diversificare a efectivelor. Se intenţionează ca acest cadru natural să devină nu doar o zonă de vizitare ci una de relaxare şi chiar agrement, de petrecere a timpului liber într-un mod educativ şi plăcut.
În timpul sezonului estival, pe lacul natural din incinta Microrezervaţiei puteţi admira coloniile de pelicani şi lebede plutind maiestuos. În sezonul rece, toate exemplarele avifaunistice beneficiază de adaposturi încălzite.

Pe lângă latura de agrement şi relaxare, la Microrezervaţie au loc şi vizite organizate ale elevilor şi studenţilor pentru completarea informaţiilor de biologie cu ajutorul specialiştilor noştri. Totodată, implicarea activă în programele de voluntariat, face ca iubitorii de animale să poată participa la hrănirea supravegheată a acestora încadrându-se în dieta stabilită pentru fiecare specie. În cadrul secţiei s-a iniţiat şi un Centru de salvare pentru adapostirea şi carantinarea exemplarelor aduse de diverse persoane, cu precadere în sezonul rece.


PLANETARIU

DEMONSTRAȚII:

Luni-Duminică: 10:15 11:45 13:00 14:15 16:00 17:15

TARIFE:

Adulți 8 lei
Elevi/Studenți 2 lei
Copiii sub 7 ani nu au acces

Planetariu - o fereastră deschisă permanent spre cer

Primul obiectiv public de acest gen din ţara, luând ființă în anul în care omul a reuşit să "atingă" pentru prima dată cu piciorul Luna (1969), Planetariul destăinuie şi azi misterele greu de pătruns ale cerului.

O lume de dincolo de noi, alcatuită din stele, planete, meteori, galaxii şi altele ţi se dezvăluie, dar eşti ajutat să înveţi să călătoreşti printre ele folosindu-te de constelaţii, cele care contribuie la realizarea acestui tablou, "Cerul", care nu a suferit nici o restaurare în ultimii 2000 de ani.
Pe timpul zilei, la Observatorul Astronomic Constanţa puteţi urmări activitatea solară şi petele solare, cu ajutorul unui telescop solar special Coronado.
Pe toată durata zilei, în sala de cinema rulează proiecţii 3D pentru pasionaţii de astronomie şi nu numai: „Călătoria luminii în Univers”, „Lumea subacvatică”, desene animate (pentru părinţii care vin cu copiii).
Întâlnirile de seară încep la ora 20.30 cu o spectaculoasă proiecţie 3D, cu durata de aprox. 50 minute, în care vă sunt dezvăluite tainele Universului şi ale sistemului nostru solar.
După terminarea proiecţiei, observaţi prin telescoape numeroase corpuri cereşti şi primiţi informaţii specializate despre planetele Jupiter, Marte şi Saturn, despre Luna – satelitul nostru natural, despre diversele constelaţii vizibile, aflaţi diferenţa dintre o stea tânără şi una bătrână şi descoperiţi steaua dublă din Carul Mare.
Vă aşteptăm în fiecare zi la Observatorul Astronomic Constanţa!
Publicul vizitator este variat, de la preşcolari, până la vârstnici. În extrasezon, copiii (preşcolari şi şcolari) şi tinerii (studenţi) vizitează Planetariul în grupuri organizate, pentru realizarea obiectivelor din programa şcolară, sub forma unor lecţii de geografie, ecologie, fizică, astronomie-opţional, multe dintre ele în baza unui acord de parteneriat între şcoală şi muzeu (Planetariu) şi seminarii de astronavigaţie pentru studenţii de la Universitatea Maritimă din Constanţa.
În sezonul estival, publicul vizitator devine foarte variat, eterogen, procentul cel mai mare constituindu-l turiştii. Pentru cei care nu au vizitat niciodată un Planetariu, este o experienţă de neuitat. Demonstraţia de planetariu este o proiecţie pe o boltă artificială a unui cer înstelat. În sala prevazută cu aer condiţionat, poţi petrece o noapte în câteva zeci de minute, totdeauna având siguranţa unui "cer senin".

Planetariul dispune de o cupolă cu diametrul de 8m şi o capacitate de 80 de locuri. Aparatul de proiecţie cu care se realizează demonstraţiile este de tip ZKP-2 (1988), realizat în Germania (Karl Zeiss Jena).
În holul Planetariului, poate fi vizitată o expoziţie cu tematică de astronomie. În cupola Planetariului au loc demonstraţii cu proiectorul ZKP- 2 şi pot fi văzute: stele (aproximativ 5000); planete; Luna; constelaţii (constelaţii zodiacale); comete; meteori; sateliţii galileeni ai lui Jupiter; sateliţi artificiali; Sistemul Solarmişcarea de revoluţie a planetelor din Sistemul Solar; determinarea coordonatelor orizontale, ecuatoriale şi ecliptice; demonstraţii cu planetariul Trippensse: formarea anotimpurilor, echinocţii şi solstiţii, eclipse de Soare şi de Lună.
Observatorul Astronomic a luat fiinţă în anul 1970. La intrare în Observator, se poate vizita expoziţia Universul, ce prezintă structura Universului, pornind de la metagalaxie până la structura Sistemului Solar, prezentând planetele în imagini şi caracteristicile lor. Tot în cadrul Observatorului Astronomic se află şi cupola pentru observaţii astronomice. Aceasta are un diametru de 5m şi adăposteşte Telescopul cu oglindă tip Cassegrain, care are diametrul de 150mm, distanţa focală reală (900mm), echivalentă(2250mm), iar grosismentul max=360X.
Alte instrumente astronomice sunt: luneta tip şcoala (identică cu Telementor): diametru=63mm; luneta amator: diametru=80mm; luneta binoculară Busch. Cu aceste instrumente se fac observaţii astronomice: de zi (Soare, pete solare); de noapte (Luna, planete, roiuri de stele). Toţi specialiştii şi instrumentele noastre sunt la dispoziţia vizitatorilor dornici de a descifra tainele Universului după un program flexibil mai ales în timpul verii când condiţiile pentru obsevaţii nocturne sunt mult mai bune.
Ori de câte ori există câte un fenomen astronomic special (eclipse, ploi de stele, etc) cei interesaţi ne pot căuta pentru observaţii cu instrumentele şi explicaţii.


Expoziția de Păsări Exotice

Program de vizitare:

Luni-Duminică: 09:00 - 19:30


TARIFE:

Adulți 8 lei
Elevi/Studenți 2 lei
Copii până la 7 ani gratuit

Păsări Exotice

În cadrul Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa, începând cu anul 1982, a intrat în circuit turistic Expoziţia Păsări exotice şi de decor amplasată în imediata apropiere a Microrezervaţiei. Pe o suprafaţă acoperită de peste 300 mp, în voliere mari, cu compartimentare adecvată pentru hrană, cuibărit, zbor şi repaus pot fi admiraţi reprezentanţi ai diferitelor specii de păsări din Europa, Asia, Africa, Australia, Noua Guinee şi America de sud.

Dintre vertebratele terestre pasările reprezintă grupul cel mai bogat în specii, însumând ¾ din totalul acestora. Expoziţia de Pasări exotice şi de decor, îmbogăţită an de an, oferă vizitatorilor de toate vârstele posibilitatea de a se recrea într-un mod plăcut şi instructiv, putându-şi lărgi orizontul cunoaşterii asupra avifaunei diverselor zone biogeografice.

Este vorba de specii precum Marele şi Micul Alexader în diverse varietăţi de culoare, Peruşul Rosella cu o paletăcromatică deosebită, Papagalul nobil, Papagalul Jaco, peruşi ninfă sau fluerari, Pasarea paradisului, Peruşi ondulaţi cu un colorit variat precum şi alte specii de păsări de talie mică care atrag prin cântecul şi vioiciunea lor (Cinteza zebră, Turturica diamant).

Expoziția de Păsări Exotice găzduiește un număr de 23 specii cu un efectiv de 85 exemplare.

Papagalii sunt consideraţi ca fiind cele mai inteligente păsări. Deosebit de interesantă este capacitatea lor de a imita vocea omului; explicaţia acestei disponibilităţi constă în faptul că neavând un limbaj vocal specializat, ca cel al pasărilor cântătoare, pot reproduce, prin învăţare imitativă, diverse manifestări sonore din mediul înconjurător,cuvinte aparţinând limbajului uman, cântecul altor păsări şi alte sunete sau zgomote.În afara spaţiului expoziţional există şi un spaţiu de reproducere unde an de an, cu sprijinul specialiştilor şi a personalului calificat, s-au obţinut diverse varietăţi coloristice la unele specii.

În cadrul secţiei Păsări exotice şi de decor au loc şi diverse parteneriate, manifestări cultural-educative, expoziţii tematice sau permanente, consecrate anumitor evenimente specifice precum şi ghidaje sau lecţii de biologie extra-şcolare aplicate pentru îmbunătăţirea pregătirii elevilor sau studenţilor.

Sunt marcate evenimente precum Ziua Internaţională a Pasărilor prin oferirea de materiale promoţionale şi informative, vizitatorilor.Clubul de ECHITAȚIE  vă așteaptă înscrierile 
la Școala de Echitație

Plimbări Manej:

Echitație PONEI 5 lei
Echitație CAI 10 lei


ABONAMENTE lecții călărie:

5 ședințe 250 lei + TVA
11 ședințe 500 lei + TVA

Echitație

Manejul de la CMSN Constanţa are o suprafaţă de 3.000 de metri pătraţi şi este deschis pe tot parcursul anului.Echitația de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii se face într-o incintă închisă chiar și pe timpul iernii, dar de primăvara, caii și elevii ies în aer liber.

Avem cai pregătiți și antrenați atât pentru începători cât și pentru avansați.


Avem 14 cai de diferite rase:
 • calul de sport românesc
 • olandeză
 • freziană
 • norvegiană - Fjord Horse
 • cai arabi
 • huțul bucovinean
 • și ponei

Program CMSN - Programul de vizitare si tarifele de sezon sunt actualizate si valabile incepand cu data de 01 iulie 2017

Microrezervație

Program de vizitare

Luni-Duminică: : 09.00 - 19.30

Delfinariu

REPREZENTAȚII DELFINARIU*:

Luni-Duminică: 11.00 - 15.00 - 19.00
*cu posibilitate de suplimentare la orele 13.00 și 17.00 in zilele aglomerate

Acvariu

Program de vizitare

Luni-Duminică: 09.00 - 19.30

Planetariu

DEMONSTRAȚII PLANETARIU

Luni-Duminică: 10.15 11.45 13.00 14:15 16.00 17.15

Tarife SEZON 01.07.2017 - 31.08.2017

Delfinariu, Microrezervație și Păsări Exotice

 • Adulți 40,00lei
 • Elevi/Studenți 10,00lei
 • Copii până la 7 ani gratuit

Planetariu

 • Adulți 8,00lei
 • Elevi/Studenți 2,00lei
 • Copiii sub 7 ani nu au acces

Acvariu

 • Adulți 20,00lei
 • Elevi/Studenți 5,00lei
 • Copii până la 7 ani gratuit

Microrezervație

 • Adulți 8,00lei
 • Elevi/Studenți 2,00lei
 • Copii până la 7 ani gratuit

Echitație

 • Echitație PONEI 5,00lei
 • Echitație CAI 10,00lei
 • Abonament 5* 250 lei + TVA
 • Abonament 11* 500 lei + TVA

Observator Astronomic*

 • Adulți 4,00lei
 • Elevi/Studenți 1,00leu

Conform legii Nr. 448 din 6 decembrie 2006, persoanele cu dizabilități au intrarea gratuită in functie de gradul de dizabilitate precum și un însoțitor.

Albume Foto

360° - Tur Virtual

360° Construcție Delfinariu
Noul bazin în construcție - primăvara 2016
Construcție Delfinariu 360
360° Planetariu
Planetariu 360
360° Planetariu 1
Planetariu 360
360° Observatorul Astronomic
Observatorul Astronomic 360

Video - Documentare, interviuri, reportaje

DELFINOTERAPIA - în curând și la Delfinariu Constanța
DELFINOTERAPIA - în curând și la Delfinariu Constanța
Cainele Dingo - un documentar CMSN
Cainele Dingo - un documentar CMSN
ctnews.ro Lectii de echitatie la CMSN Constanta
ctnews.ro Lectii de echitatie la CMSN Constanta
Delfinoterapia - intrebari si raspunsuri
Delfinoterapia - intrebari si raspunsuri
delfinii si cei 6 ochi
delfinii si cei 6 ochi
Delfinariu Proiect european
Delfinariu Proiect european

Proiecte