Regulament de vizitare

al

Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

CMSN”

 

Conditii generale

Art. 1. Prezentele Conditii Generale ale Regulamentului de vizitare al Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta stabilesc cadrul legal prin care Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii, de numit in continuare “CMSN”, in schimbul unui tarif unic de intrare si de vizitare, denumita in continuare “tarif unic de acces” sau “tarif de vizitare” sau “tarif de vizionare”, permite accesul sau vizitarea sau vizionare in incinta CMSN a tuturor persoanelor, denumite in continuare “vizitatori” sau “beneficiari”, si dreptul de a participa la demonstratiile organizate numai in limita locurilor disponibile si numai in limita si la orele stabilite in mod exclusiv de CMSN.

Art. 2. Tariful unic de intrare presupune accesul in incinta CMSN, vizitarea punctelor de interes si/sau vizionarea unei demonstratii cu delfini la ora pentru care s-a platit tariful si achizitionat biletul si/sau vizionarea unei demonstratii cu leii de mare si/sau la Planetariu si numai in limita locurilor disponibile si a orelor demonstratiilor.

Art. 3. Tariful unic de intrare se achita numai in limita locurilor disponibile si a orelor de spectacole pentru programul Demonstrativ cu Delfini.

Art. 4. CMSM isi rezerva dreptul de a modifica unilateral si fara o notificare prealabila numarul de bilete de intrare disponibile determinate de numarul de locuri disponibile si de numarul de demonstratii organizate in aceeasi zi cu Demonstratia cu Delfini.

Art. 3. Delfinariul, Demonstratia cu Delfini, Microrezervatia Delta Dunarii, Pasari Exotice si de decor, Demonstratia cu Leii de Mare, Planetariu si Locurile de joaca pentru copii, dar fara a se limita la acestea, reprezinta obiectivele si punctele de interes ale CMSN.

Art. 4. Prin citirea, intelegerea si acceptarea prezentelor Conditii Generale, vizitatorul este de acord cu tariful de acces, cu programul de functionare, cu faptul ca accesul se face numai dupa achitarea tarifului de acces si de vizitare si de vizionare si numai cu respectarea programului de functionare si a orelor de acces in incinta CMSN, cu orele de demonstratii si programarea acestora de CMSN, cu accesul la obiectivele si punctele de interes in limita maxima a numarului de locuri, cu modificarea unilaterala din partea CMSN si fara o notificare prealabila neaparat necesara a continutului  demonstratiilor, cu intreruperea si/sau neinceperea demonstratiilor datorita unor conditii nefavorabile si considerate ca atare de CMSN si determinate de factori extersi si/sau de starea de sanatate a animalelor CMSN, dar fara a se limita la acestea, cu nerestituirea tarifului de vizionare in caz parasire a incintei CMSN si/sau de neincepere a demonstratiilor  si/sau de modificare si/sau intrerupere a continutului demonstratiilor organizate.

Art. 5. Achitarea tarifului de acces si intrarea in posesie a biletului de intrare reprezinta acordul expres al vizitatorului cu tot continutul prezentelor Conditii Generale si reprezinta intelegerea expresa dintre CMSN si vizitator pe toata durata ramanerii acestuia in incinta CMSN. Pentru copii minori se aplica prevederile legale in materie prevazute de Codul civil roman si Codul familiei.

Art. 6. Tariful unic de intrare/acces/vizionare/vizitare este structurat pe categorii de varsta si pe anumite situatii specifice si se regaseste afisat pe site-ul institutiei si la casieriile de acces.

Art. 7. Copii cu varsta cuprinsa intre 0-5 ani beneficiaza de acces gratuit, iar la demonstratiile organizate in cadrul obiectivelor si punctelor de interes nu au si nu beneficiaza de loc pe scaune, vor fi tinuti in brate de catre insotitorii adulti.

Art. 8. Dovada achitarii tarifului de intrare se face prin Biletul de intrare, denumit in continuare “bilet” sau “tichet” si pe care il vor primi toti vizitatorii la poarta de acces in incinta CMSN.

Art. 9. Accesul in cadrul Delfinariului la Demonstratia  cu Delfini se face numai pe baza Biletului de intrare eliberat pentru ora respectiva a demonstratiei.

Art. 10. Neprezentarea vizitatorului si/sau neparticiparea acestuia la Demonstratia  cu Delfini la ora pentru care a achizitionat Biletul de intrare, din orice motive, determina pierderea dreptului acestuia de a mai participa la si viziona acesta demonstratie.

Art. 11. CMSN poate permite accesul vizitatorului aratat la art. 10 la alta Demonstratie cu Delfini organizat in ziua respectiva numai in limita locurilor disponibile si numai dupa ce le-a fost permis accesul la demonstratie a vizitatorilor cu bilet de intrare valabil pentru demonstratia  si ora respectiva.

Art. 12. Clauza de la art. 11 nu reprezinta o obligatie a CMSN, ci o optiune a acestuia ca urmare a formularii unei cereri exprese din partea vizitatorului platitor.

Art. 13. Clauza de la art. 11 nu reprezinta un drept al vizitatorului si care s-ar fi nascut din achitarea tarifului de acces, iar lipsa accesului la Demonstratia  cu Delfini nu da dreptul vizitatorului de a solicita si beneficia de plata de orice fel de daune si/sau despagubiri din partea CMSN.

Art. 14. Riscul neparticiparii si neprezentarii la Demonstratia cu Delfini, din orice motive, este si ramane in sarcina vizitatorului care-si asuma acest risc, precum si interdictia participarii la demonstratie, in cazul neprezentatii la demonstratia  la ora pentru care a achizitionat biletul de intrare.

Art. 15. Tariful de intrare/vizitare/vizionare/acces garanteaza vizitatorulu:

1. Vizionarea unei singure Demonstratii  cu Delfini la ora solicitata si inscriptionata pe biletul de intrare si pentru care s-a achitat tariful si pentru care a primit biletul de intrare;

2. Vizitarea Microrezervatiei Delta Dunarii in intervalul oral 09:00 – 20:00 din ziua respectiva si ori de cate ori considera necesar; 

3. Vizitarea expozitiei de Pasari Exoticesi de decor in intervalul oral 09:00 – 20:00 in ziua respectiva si ori de cate ori considera necesar.

Art. 16. In limita locurilor disponibile la celelalte demonstratii  mai pot fi vizionate urmatoarele demonstratii  incluse in tariful unic:

Demonstratia  Planetariu din ziua respectiva la orele  stabilite si afisate pe site-ul institutiei la sediul CMSN si in limita a 78 de locuri/ demonstratie;

Accesul la 4(patru) locuri de joaca amenajate pentru copii (leagane, topogane, etc.).

Art. 17. OPTIONAL si contra cost si neinclus in tariful unic de intrare, vizitatorul mai pot beneficia de:

1. Plimbari cu ponei pentru copii;

2. Plimbari cu cai pentru adulti ;

Pret: 5 lei/persoana/5 minute.

Art. 18. Conditiile pentru clauza 17 vor fi comunicate vizitatorilor de personalul CMSN la momentul solicitarii.

Art. 19. Tichetul de acces si bonul fiscal se pastreaza pe toata durata sederii in incinta CMSN si se va prezenta de vizitator  la solicitarea personalului CMSN si ori de cate ori se considera necesar, precum si pentru accesul la obiectivele, demonstratiile si punctele de interes ale CMSN.

Art. 20. Parintii au obligatia de a supraveghea copiii pe tot timpul sederii in incinta CMSN.

Art. 21. CMSN un raspunde pentru pagubele produse vizitatorilor pe durata ramanerii in incinta CMSN prin furt si/sau loviri si/sau orice alte cauze.

Art. 22. CMSN recomanda vizitatorilor sa-si supravegheze bunurile proprii si sa le asigure paza.

Art. 23. CMSN recomanda vizitatorilor sa-si supravecheze minorii aflati in grija pe toata durata sederii in incinta CMSN pentru prevenirea oricaror pagube si vatamari si ale caror victime pot fi minorii.

Art. 24. CMSN nu poate si nu asigura paza bunurilor vizitatorilor si nici supravegherea minorilor.

Art. 25. CMSN isi rezerva dreptul de a scoate din incinta CMSN orice vizitator, prin orice mijloace si indiferent daca a achitat tariful de intrare sau nu, daca prin comportamentul acestuia produce sau este in masura sa produca CMSN sau celorlalti vizitatori o vatamare si/sau o paguba si/sau tulburarea linistii publice.

Art. 26. Tichetul de acces permite o singura intrare in incinta CMSN in ziua respectiva si pentru demonstratia cu delfini, iar parasirea incintei sau obiectivului anuleaza valabilitatea acestuia. Pentru o noua intrare se va achita un nou tarif unic.

Art. 27. Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica continutul demonstratiilor  si/sai a orelor de demonstratii  fara o notificare prealabila.

Art. 28. Organizatorul are dreptul si poate restrictiona accesul vizitatorilor in incinta obiectivelor si punctelor de interes in functie de numarul de locuri/ scaune existente si in functie de programul afisat al demonstratiilor si ori de cate ori conditiile obiective si aprecierea angajatilor CMSN o impun.

Art. 29. Achitarea contravalorii biletului garanteaza beneficiarului dreptul de acces in incinta complexului si in incintele obiectivelor/punctelor de interes numai in limita locurilor disponibile pe scaune si a numarului de demonstratii organizate.

Art. 30. In situatia aparitiei si/sau existentei la ora inceperii demonstratiei si/sau in timpul demonstratiei a unor conditii meteorologice nefavorabile si, eventual, aparute ulterior intrarii in incinta CMSN si care determina intreruperea sau neinceperea demonstratiei cu delfini, taxa de intrare nu se returneaza.Vizitatorul isi asuma riscul aparitiei oricaror incidente si/sau perturbari si/sau conditii nefavorabile si/sau conditii meteorologice nefavorabile si care determina neinceperea si/sau anularea demonstratiilor organizate in cadrul obiectivelor din incinta CMSN.

Art. 31. Biletul de intrare pentru care s-a achitat taxa de intrare in CMSN da dreptul si permite accesul vizitatorului la obiectivele si punctele de interes din incinta CMSN numai in intervalul orar 09.00 – 20.00 din ziua respectiva.

Art. 32. FUMATUL este stric interzis in urmatoartelor locuri in cadrul CMSN:

  - microrezervatie

  - pasari exotice

  - acvariu

  - planetariu

  - delfinariu

         Turistii pot fuma  in locuri special amenjate si semnalizate din incinta C.M.S.N. amplasate astfel :

-  La intrare planetariu

-  La intrare acvariu

 

Art. 32. Beneficiarul/vizitatorul isi asuma toate riscurile prevazute in prezentele Conditii generale si declara ca le accepta, si le asuma si este de acord cu exonerarea de raspundere a CMSN in cazurile prevazute mai sus.

Art. 33. Prin achitarea biletului de intrare si intrarea in incinta CMSN beneficiarul/vizitatorul declara ca-si asuma toate riscurile, ca este de acord  cu toate drepturile CMSN si este de acord cu toate conditiile prevazute mai sus.

Art. 34. Prezentele conditii pot fi modificate de CMSN ori de cate ori considera necesar si fara acordul prealabil al vizitatorului.  

 

 

Consiliul Judetean Constanta

 

Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

 

Director general,

Adrian Bilba

Informații de interes general