09mart.2020

ANUNȚ - examen de promovare

Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta, b-dul Mamaia nr.255, organizeaza in baza Regulamentului cadru aprobat de H.G. nr.286/2011, examen de promovare:
• 1 post, din functia de muncitor calificat, tr,IV, studii medii/generale, in functia de muncitor calificat, tr.III, sectia Acvariu

Examenul va consta in sustinerea unei probe practice in data de 25.03.2020, ora 10:00, la sediul Sectiei Acvariu, b-dul Elisabeta nr.1, Constanta.
La data, ora si locul stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare va fi prezenta la sectia Acvariu unde se va sustine proba practica de catre candidata propusa spre promovare.
Durata examenului se stabileste de catre comisia de examinare in functie de gradul de dificultate si complexitate al probei practice,dar nu poate depasi 3 ore.
Rezultatele examenului de promovare se afiseaza in termen de doua zile lucratoare de la sustinerea acestuia la sediul si pe site-ul institutiei.
Contestatiile se depun in termen de o zi lucratoare de la afisarea rezultatului, sub sanctiunea decaderii din acest drept.
Relatii suplimentare la biroul resurse umane al institutiei,d-na Vatafu Daniela, sau la telefon 0241-481240.

Publicat azi 09.03.2020

luni, 09 martie 2020