28sep.2020

Anunț angajare post casier

In conformitate cu prevederile HGR nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, actualizata:

Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta, b-dul Mamaia nr.255, organizeaza concurs pentru ocuparea a 1 (unu) post vacant in cadrul serv.financiar-contabilitate si RU si anume:
• 1 post de casier

Descarcă anunțul integral în format Microsoft Word:
Anunț angajare post casier

Descarcă BIBLIOGRAFIE în format Microsoft Word:
BIBLIOGRAFIE pentru postul de casier serviciul financiar-contabilitate si RU

luni, 28 septembrie 2020