01oct.2020

Anunț concurs post sef birou achizitii, gr.II

In conformitate cu prevederile HGR nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, actualizata:

Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta, b-dul Mamaia nr.255, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant in cadrul Biroului Achizitii si anume:
• 1 post sef birou achizitii, gr.II

Descarcă anunțul integral în format Microsoft Word:
Anunț concurs post sef birou achizitii, gr.II

Descarcă BIBLIOGRAFIE în format Microsoft Word:
BIBLIOGRAFIE Concurs ocupare post de Sef Birou Achizitii, gr.II

joi, 01 octombrie 2020