Pagina 4 din 25« Știri mai noi123456 ... 25Știri mai vechi »
05oct.2018

ANUNȚ

Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta, b-dul Mamaia nr.255, organizeaza in baza Regulamentului cadru aprobat de H.G. nr.286/2011, cu modificari si completari, examen de promovare pentru urmatoarele functii:
- din functia de muncitor calificat (ingrijitor animale) tr.IV in functia de muncitor calificat (ingrijitor animale) tr.III (2 posturi Microrezervatie si pasari exotice)

Concursul va consta in sustinerea unei probe practice in data de 22.10.2018, ora 10:00 sediul institutiei, b-dul Mamaia nr.255.
La data, ora si locul stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare va fi prezenta la sectia Microrezervatie si pasari exotice unde se va sustine proba practica de catre candidatele propuse spre promovare.
Durata examenului se stabileste de catre comisia de examinare in functie de gradul de dificultate si complexitate al probei practice,dar nu poate depasi 3 ore.
Rezultatele examenului de promovare se afiseaza in termen de doua zile lucratoare de la sustinerea acestuia la sediul si pe site-ul institutiei.
Contestatiile se depun in termen de o zi lucratoare de la afisarea rezultatului, sub sanctiunea decaderii din acest drept.
Relatii suplimentare la biroul resurse umane al institutiei,d-na Vatafu Daniela, sau la telefon 0241-481240.

Publicat azi 05.10.2018

vineri, 05 octombrie 2018


03oct.2018

Rezultatul SELECTIEI DOSARELOR

Rezultatul SELECTIEI DOSARELOR pentru ocuparea
postului temporar vacant de muncitor calificat (îngrijitor animale)
secția Microrezervație și păsări exotice

În urma selecției dosarelor depuse pentru ocuparea postului temporar vacant de muncitor calificat (îngrijitor animale) – secția Microrezervație și păsări exotice comisia de concurs a stabilit următoarele:

Descarcă anunț în format PDF printabil A4:
Rezultatul SELECTIEI DOSARELOR pentru ocuparea postului temporar vacant de muncitor calificat (îngrijitor animale) secția Microrezervație și păsări exotice

miercuri, 03 octombrie 2018


25sep.2018

1 post muncitor calificat (ingrijitor animale), tr.III

In conformitate cu prevederile HGR nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, actualizata:

Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta, b-dul Mamaia nr.255, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant (septembrie 2018 – ianuarie 2019) in cadrul sectiei Microrezervatie si pasari exotice si anume:
• 1 post muncitor calificat (ingrijitor animale), tr.III

Conditii generale:
Post de executie
Hranirea si intretinerea animalelor sa corespunda standardelor de performanta moderne

Conditii specifice pentru ocuparea postului:
1. Studii de specialitate: studii medii/profesionale/generale
2. Perfectionari (specializari): -
3. Vechimea in munca necesara: 3 ani
4. Vechimea in specialitate necesara: -
5. Cunostinte de operare pe calculator: nu
6. Limbi straine: nu
7. Abilitati, calitati si aptitudini necesare: capacitatea de a fi un bun observator al comportamentului animal, de a lua cele mai bune decizii privind ingrijirea acestora, intiativa si responsabilitate
8. Cerinte specifice: disponibilitatea de a executa delegari/detasari

Conditiile necesare pentru ocuparea acestui post vacant sunt cele prevazute la art.3 din Regulamentul cadru aprobat de H.G. nr.286/2011 si anume:
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care indeplineste urmatoarele conditii
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de concurs va cuprinde:
• Cerere de inscriere la concurs adresata directorului institutiei
• Copia si originalul actului de identitate
• Copia si originalul documentelor care atesta nivelul studiilor, specializarilor
• Copia si originalul carnetului de munca sau adeverintei care atesta vechimea in munca/in meserie si/sau in specialitatea studiilor
• Cazier judiciar original
• Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie care sa ateste starea de sanatate, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului si contine in clar numarul, data, numele si calitatea emitentului
• Curriculum vitae
Actele prevazute vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor si se depun la biroul resurse umane din cadrul institutiei, in zile lucratoare, intre orele 10:00-14:00, pana la data de 02.10.2018, ora 14:00.

Concursul va consta in sustinerea unei probe practice in data de 10.10.2018, ora 12:00 si a unui interviu in data de 12.10.2018, ora 12:00 la sediul institutiei, b-dul Mamaia nr.255.
Rezultatele probelor se afiseaza in maxim o zi lucratoare de la sustinerea acestora.
Contestatiile se depun in maxim o zi lucratoare de la afisarea rezultatelor probelor.

Relatii suplimentare la biroul resurse umane al institutiei, d-na Vatafu Daniela sau la telefon 0241-481240.

Publicat azi 25.09.2018.

Descarcă anunț în format PDF printabil A4:
1 post muncitor calificat (ingrijitor animale), tr.IV

marți, 25 septembrie 2018


18sep.2018

REZULTAT SELECŢIE DOSARE

Concurs de proiecte de management organizat pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța

În urma selecției dosarului de concurs depus pentru concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Judeţean Constanţa pentru ocuparea funcţiei de manager la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, secretariatul comisiei de concurs comunică rezultatul acesteia:

Nr.
Crt.
Cod identificareRezultatul selecţiei dosarelor
1.CMSN 1admis


marți, 18 septembrie 2018


18sep.2018

Eveniment cultural. Planetariu Constanța

Vă invităm la un spectacol unic în România.
Evenimentul se numește „Star crush" si va cuprinde elemente adaptate si combinate din piesele de teatru "Steaua fara nume" si "Visul unei nopti de vara", din poezia "Luceafarul", din filmul "Star Wars" si din jocul video "Starcraft".


Intregul fir epic este special conceput pentru desfasurarea spectacolului in Planetariul Constanta, folosind in sprijinul jocului actorilor elemente sonore si muzicale de mare impact (sala Planetariului asigura o acustica impecabila) precum si spectaculoase proiectii realizate in cupola Planetariului, imagini care dezvăluie tainele Universului şi ale sistemului nostru solar: stele, planete, Luna, constelaţii, constelaţii zodiacale, comete, meteori, formarea anotimpurilor, echinocţii şi solstiţii, eclipse de Soare şi de Lună.
Vom avea 12 reprezentanții la Planetariul Constanta, în perioada 19 septembrie - 3 noiembrie 2018, incepand cu ora 19:00, de catre actorii si cu suportul tehnic al specialistilor companiei independente de teatru Lui's Arts.
Intrarea este gratuită, în limita locurilor disponibile.


marți, 18 septembrie 2018


16sep.2018

Noul program de vizitare începând cu data de 17.09.2018

1. Incepand cu data de 17.09.2018 programul de vizitare al Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta din blvd. Mamaia nr. 255 va fi urmatorul:
Program de vizitare luni - duminica intre orele 09:00 – 19:00
Program emitere taxa acces luni - duminica intre orele 09:00 – 18:00


2. Incepand cu data de 17.09.2018 programul de vizitare al sectiei Acvariu va fi urmatorul:
Program de vizitare luni - duminica intre orele 10:00 – 18:00
Program emitere taxa acces luni - duminica intre orele 10:00 – 17:30


3. Incepand cu data de 17.09.2018 programul de demonstratii al sectiei Planetariu va fi urmatorul:
Program de demonstratii de luni - duminica la orele
10:15; 11:45; 13:00; 14:15; 16:00


duminică, 16 septembrie 2018


Pagina 4 din 25« Știri mai noi123456 ... 25Știri mai vechi »