Știri - Angajări, cariere

Pagina 3 din 14« Știri mai noi12345 ... 14Știri mai vechi »
06mar.2019

Examen de promovare

Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta, b-dul Mamaia nr.255, organizeaza in baza Regulamentului cadru aprobat de H.G. nr.286/2011, examen de promovare:
- din functia de artist circ debutant, studii medii, in functia de artist circ treapta III.

Concursul va consta in sustinerea unei probe practice in data de 21.03.2019, ora 11:00 la sediul institutiei, b-dul Mamaia nr.255, sectia Delfinariu. La data, ora si locul stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare va fi prezenta la sectia Delfinariu unde se va sustine proba practica de catre candidata propusa spre promovare.
Durata examenului se stabileste de catre comisia de examinare in functie de gradul de dificultate si complexitate al probei practice,dar nu poate depasi 3 ore.
Rezultatele examenului de promovare se afiseaza in termen de doua zile lucratoare de la sustinerea
acestuia la sediul si pe site-ul institutiei.
Contestatiile se depun in termen de o zi lucratoare de la afisarea rezultatului, sub sanctiunea
decaderii din acest drept.

Relatii suplimentare la biroul resurse umane al institutiei,d-na Vatafu Daniela, sau la telefon 0241-481240.


Publicat azi 06.03.2019

miercuri, 06 martie 2019


29ian.2019

TABEL

cu rezultatele examinarii de promovare in grad profesional (post referent de specialitate)
din data de 28.01.2019

Descarcă anunț în format PDF printabil A4:
cu rezultatele examinarii de promovare in grad profesional

marți, 29 ianuarie 2019


29ian.2019

TABEL

cu rezultatele examinarii de promovare in grad profesional (post economist)
din data de 28.01.2019

Descarcă anunț în format PDF printabil A4:
cu rezultatele examinarii de promovare in grad profesional

marți, 29 ianuarie 2019


11ian.2019

Examen de promovare din functia de referent de specialitate

Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta, b-dul Mamaia nr.255, organizeaza in baza Regulamentului cadru aprobat de H.G. nr.286/2011, examen de promovare din functia de referent de specialitate debutant in functia de referent de specialitate gradul III in cadrul sectiei Delfinariu.
Concursul va consta in sustinerea unei probe scrise in data de 28.01.2019, ora 12:00 sediul institutiei, b-dul Mamaia nr.255.
La data, ora si locul stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare pune la dispozitia candidatei lista subiectelor stabilite. Candidata redacteaza o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de cate comisia de examinare.
Durata examenului se stabileste de catre comisia de examinare in functie de gradul de dificultate si complexitate al subiectelor stabilite ,dar nu poate depasi 3 ore.
Rezultatele examenului de promovare se afiseaza in termen de doua zile lucratoare de la sustinerea
acestuia la sediul si pe site-ul institutiei.
Contestatiile se depun in termen de o zi lucratoare de la afisarea rezultatului, sub sanctiunea decaderii din acest drept.
Bibliografia se anexeaza la prezentul anunt.

Relatii suplimentare la biroul resurse umane al institutiei,d-na Vatafu Daniela, sau la telefon 0241-481240.

Publicat azi 11.01.2019


BIBLIOGRAFIE

Promovare din functia referent de specialitate debutant in referent de specialitate gr. III –
Sectia Delfinariu

1.Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice
2.Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
3.Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.3512/2008 privind documentele financiar-contabile

vineri, 11 ianuarie 2019


11ian.2019

Examen de promovare din functia de economist gradul II

Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta, b-dul Mamaia nr.255, organizeaza in baza Regulamentului cadru aprobat de H.G. nr.286/2011, examen de promovare din functia de economist gradul II in functia de economist gradul I in cadrul serviciului financiar-contabil si RU.
Concursul va consta in sustinerea unei probe scrise in data de 28.01.2019, ora 12:00 sediul institutiei, b-dul Mamaia nr.255.
La data, ora si locul stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare pune la dispozitia candidatei lista subiectelor stabilite. Candidata redacteaza o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de cate comisia de examinare.
Durata examenului se stabileste de catre comisia de examinare in functie de gradul de dificultate si complexitate al subiectelor stabilite ,dar nu poate depasi 3 ore.
Rezultatele examenului de promovare se afiseaza in termen de doua zile lucratoare de la sustinerea acestuia la sediul si pe site-ul institutiei.
Contestatiile se depun in termen de o zi lucratoare de la afisarea rezultatului, sub sanctiunea decaderii din acest drept.
Bibliografia se anexeaza la prezentul anunt.

Relatii suplimentare la biroul resurse umane al institutiei,d-na Vatafu Daniela, sau la telefon 0241-481240.

Publicat azi 11.01.2019


BIBLIOGRAFIE

Promovare din functia economist gradul II in functia de economist gradul I
Serviciul financiar-contabilitate si RU

1.Legea nr.82/1991 privind contabilitatea institutiilor publice, actualizat la zi
2.Ordin 1917/2005 – Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, acualizat la zi
3.Legea 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice

vineri, 11 ianuarie 2019


24oct.2018

TABEL

cu rezultatele examinarii de promovare in grad profesional
din data de 24.10.2018

Descarcă anunț în format PDF printabil A4:
cu rezultatele examinarii de promovare in grad profesional

miercuri, 24 octombrie 2018


Pagina 3 din 14« Știri mai noi12345 ... 14Știri mai vechi »