CUMPĂRĂ BILETE ONLINE*

CUMPĂRĂ BILETE ONLINE *

(*)Prețurile pentru biletele online conțin comisionul operatorului bilet.ro:
www.bilet.ro/termeni_conditii.php


CMSN Constanța - tradiţie instituţională de peste o jumătate de secol

Având o tradiţie instituţională de peste o jumătate de secol, cu o excelentă bază materială şi o structură pluridisciplinară, Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii din Constanţa se constituie un reper important în peisajul cultural şi ştiinţific al municipiului, cu valoare emblematică pentru oferta estivală a litoralului românesc.Evoluţia în timp a instituţiei, nevoile diversificării continue a ofertei publice, însuşi ritmurile alerte de creştere a marelui oraş, au determinat apariţia şi dezvoltarea funcţională a doua amplasamente, fiecare având domenii diferite ale actului educaţional şi anume: edificiul cochet al Acvariului, deschis publicului în anul 1958 după renovarea unei vechi clădiri de pe esplanada falezei, în imediata vecinătate a Cazinoului. Clădirea a suferit o serie de renovări, ultima în anul 2007, care i-a dat o înfăţişare cu adevărat modernă. Complexul muzeal este amplasat pe latura de vest a pieţii Soveja, de pe Bulevardul Mamaia, în partea de NE a oraşului. Alcătuit dintr-o alternanţă de clădiri, complexul este construit în perioada anilor 1972 – 1973 şi modernizat în perioada anilor 2006 – 2007. În acest spaţiu generos sunt amplasate secţiile: Microdelta, Delfinariu, Planetariu şi o Expoziţie permanentă de păsări exotice.

CMSN Constanța

Parcul complexului, este o excelentă zonă de agrement, cu alei şi bănci, amplasate printre arbori şi aranjamente vegetale, toate constituind o mini grădină dendrologică, cu specii autohtone şi alohtone. Spaţiul Microrezervaţiei dispune de un luciu de apă, înconjurat de sălcii şi vegetaţie palustră, o frântură de ecosistem lacustru.Cu un personal format din muzeografi cu studii superioare, dintre care trei doctori în ştiinţe şi doi doctoranzi, instituţia desfăşoară programe de formare educaţionale şi se constituie reper pentru învăţământul universitar constănţean, dar şi pentru alte centre universitare din ţară. Muzeografii acestei instituţii dezvoltă, de asemeni, în paralel cu activitatea muzeală, programe de cercetare, activitate care prin lucrările comunicate şi publicate le-a asigurat o recunoaştere pe plan intern şi internaţional.Aceste activităţi au asigurat participarea instituţională sau individuală a specialiştilor, la o serie de organisme şi organizaţii profesionale, dintre care cităm: Societatea Română de Ihtiologie; Societatea Română de Ornitologie; Comitetul Naţional Român de Oceanografie; Asociaţia Naţională a Muzeografilor Naturalişti din România; Federaţia grădinilor Zoologice şi a Acvariilor din România; Asociaţia Balcanică de Mediu; Asociaţia Europeană pentru Protecţia Mamiferelor Marine.

Pe plan profesional au fost dezvoltate relaţii de colaborare bilaterală cu Acvariul de la Varna/Bulgaria, cu Institutul de Zoologie de la Chișinău/Moldova și Aquarium Beijing/R.P.China; s-a promovat funcţionarea la Constanţa, pe lângă Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii, a unui Birou Internaţional pentru domeniul stiinţelor naturale patronat de Asociatia Balcanică de Mediu (BENA/ Thessaloniki).Specialiştii complexului sunt permanent preocupaţi de creşterea şi diversificarea patrimoniului care numară la ora actuală peste 30.000 de exponate, reprezentând: moluşte, crustacee, peşti, păsări şi mamifere. In acest sens s-au stabilit relaţii de colaborare cu numeroase instituţii similar din Europa, Asia şi Africa.


Știri recente

Vă recomandăm

112
112 - Serviciul de urgență 112

Albume Foto - Am selectat cele mai frumoase fotografii
Camera 360° - Tur Virtual

Video - Documentare, interviuri, reportaje

Facebook Timeline & YouTube Channel

Program:

DEMONSTRAȚII CU DELFINI:
Luni-Duminică: 11:00, 15:00 și 17:00

TARIFE*:

Delfinariu:
Tarif Adulți 60,00 lei
Elevi/Studenți 15,00 lei
Copii până la 7 ani gratuit
* Tarif unic Delfinariu, Microrezervație, Păsări Exotice

Delfinariu

Delfinariul din Constanţa şi-a început activitatea la 1 iunie 1972, constituind prima formă muzeistică de acest gen din ţară şi prima din sud-estul Europei la acea dată. În amfiteatrul cu piscină şi în bazinul acoperit, se organizează demonstraţii cu delfini.

În Marea Neagră trăiesc trei subspecii de delfini, şi anume: marsuinul, delfinul comun şi afalinul.Delfinariul Constanţa a găzduit în bazinele sale toate cele trei specii de delfin din Marea Neagră. Primii au fost marsuinii (Phocoena phocoena relicta) şi delfinii comuni (Delphinus delphis ponticus), iar în urmă cu aproape 20 de ani au fost aduşi şi afalinii sau delfinii mari cum mai este numită specia Tursiops truncatus ponticus, din care făcea parte şi Mark, veteranul şi totodată vedetă a Delfinariului până în 2009.

Delfinariu Constanța
Delfinariu Constanța - noul bazin

Noua sală ce înconjoară bazinul unde cei doi delfini, Ni Ni și Chen Chen, desfășoară spectacolele și-a dublat capacitatea de la 600 de locuri cât avea în trecut, la 1300 de locuri în prezent și va putea fi folosită atât vara cât și iarna. Modernizarea a fost făcută cu o finanțare de la Consiliul Județean Constanța, Ministerul Dezvoltării și cu fonduri europene.

Prin expoziţiile pe care le realizează, prin ghidajele şi activităţile de educaţie ecologică pe care le desfăşoară, biologii-muzeografi încearcă să împartă cu vizitatorii o parte a cunoştinţelor acumulate în urma orelor de studiu şi a participării la sesiunile de lucru cu delfinii.Organizarea de simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice cu specialişti din ţară şi din străinătate contribuie la menţinerea actuală a nivelului de cunoştiinţe în domeniu. Diversele acţiuni consacrate deja: Zilei Mării Negre, Săptămâna Delfinului şi altele sunt realizate în parteneriat cu şcoli, licee, O.N.G.-uri şi reprezentanţi ai mass-media, pentru o mai bună conştientizare a aspectelor de conservare şi protecţie a mediului. Numeroasele expoziţii tematice, dioramele şi alte forme muzeistice de excepţie sunt permanent în atenţia specialiştilor noştri.Acvariu

Program de vizitare:
închis temporar

Luni-Duminică: 8:30 – 16:00

Biletele se vând:
Luni-Duminică: 8:30 – 15:30

TARIFE:
închis temporar

Tarif Adulți 40,00 lei
Elevi/Studenți 10,00 lei
Copii până la 7 ani gratuit

Acvariu - Primul acvariu public din România inaugurat la 1 mai 1958

ACVARIUL este amplasat pe malul mării, chiar în fața impunătorului Cazinou constănțean. Inaugurat cu mare fast pe data de 1 mai 1958, Acvariul din Constanța a fost pentru o lunga perioada de timp prima și singura instituție publica de acest gen din tara noastră. Clădirea care găzduiește Acvariul, a fost construita la începutul secolului XX ca anexa a Cazinoului și a funcționat ca restaurant până la reamenajarea ei pentru destinația actuala. Spațiul expozițional al Acvariului este destinat prezentării expoziției permanente de faună și floră acvatică, dar și unor expoziții temporare cu diverse tematici legate de biologie, ecologie acvatica și pescuit marin.
De-a lungul timpului, Acvariul din Constanța a adunat peste 100 de specii de pești și viețuitoare marine care aparțin unor zone geografice diverse. Ținând cont de criterii ecologice, biogeografice și taxonomice, Acvariul, este structurat pe următoarele secţii: secţia dulcicolă (cu specii de peşti indigeni şi specii de peşti exotici subtropicali), secţia marină (peşti şi nevertebrate din zona de recif).
Spaţiul expoziţional, cuprinde 50 de bazine din care cel mai încăpător (cu o capacitate de 30 t) adăpostește colecția de peşti exotici subtropicali, din zona fluviului Amazon.
Acvariu Constanța

Secția Pești Exotici este o adevărat încântare pentru vizitatorii Acvariului. În bazinele sale, vizitatorii pot observa varietăți de pești care aparțin diferitelor ecosisteme dulcicole și marine din zone tropicale și subtropicale, de pe toate cele 3 continente: America, Africa și Asia. Încânta privirea varietăți de peste Piranha, pestele cuțit, pestele înger, pisica de Amazon, diferite specii de murena, pestele leu, și multe alte tipuri de pești cu un colorit variat, sunt doar câteva dintre vietățile care încânta vizitatorii.

Secția Dulcicolă prezintă specii de pești de apă dulce, care populează bălțile și lacurile litoralului românesc și apele Deltei Dunării: crap, caras, cateva specii de sturion, somn.
În cadrul Secției Marine, Acvariul prezintă specii de peşti şi nevertebrate din zona de recif a Mării Roşii, a Oceanului Indian şi a Pacificul de Vest. (peştele Nemo, peştele chirurg, domnişoara Azurie, murena, etc).
Exemplare de iguană verde, alături de ţestoasa dobrogeană de uscat, încântă şi ele publicul vizitator.Microrezervație și Păsări Exotice

Program de vizitare:

Luni-Duminică: 09:30 – 18:00

Ultimul bilet se vinde la: 17:30

TARIFE*:

Tarif Adulți 16,00 lei
Elevi/Studenți 4,00 lei
Abonament Dendrologic Micro 320lei/an
Copii până la 7 ani gratuit
* Tarif Microrezervație și Păsări Exotice

Microrezervație și Păsări Exotice

În cadrul Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa, începând cu anul 1985 a intrat în circuitul public o Microrezervaţie care se întinde pe o suprafaţă de cca 12 ha din care 2 ha reprezintă luciu de apă cu vegetaţie palustră. Acest obiectiv a fost creat în ideea de a oferi vizitatorilor o imagine cât mai complexă asupra naturii dobrogene.
Patrimoniul acestui obiectiv deţine avifauna acvatică (pelicani, lebede, raţe şi gaşte sălbatice), avifauna terestră (păuni, fazani) şi mamifere (mufloni, cerbi lopătari,capriori), care se regăsesc în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării şi Rezervaţia Negureni. Mare parte din aceste exemplare sunt monumete ale naturii şi specii rare cu o reprezentare tot mai redusă în biotopurile naturale.
Unele exemplare au fost obţinute prin schimburi cu alte Grădini Zoologice iar altele au fost achiziţionate sau donate. Anual s-a reuşit reproducerea şi creşterea în captivitate a numeroase exemplare aparţinând unor specii variate (mufloni, cerbi lopătari). În 2010 a fost adus de la Dorici/Bulgaria un exemplar de cal mongol Equus prijewalsky.
În cadrul Microrezervaţiei puteţi întâlni, într-un cadru natural deosebit, un număr de 86 specii cu un efectiv de peste 460 exemplare.

Toţi aceşti "locatari" beneficiază de spaţii de "cazare" conform normativelor europene, tendinţa actuală fiind eliminarea platformelor betonate şi a barelor metalice împrejmuitoare. În prezent şi această secţie este în plină moderizare şi în continuă activitate de creştere şi diversificare a efectivelor. Se intenţionează ca acest cadru natural să devină nu doar o zonă de vizitare ci una de relaxare şi chiar agrement, de petrecere a timpului liber într-un mod educativ şi plăcut.
În timpul sezonului estival, pe lacul natural din incinta Microrezervaţiei puteţi admira coloniile de pelicani şi lebede plutind maiestuos. În sezonul rece, toate exemplarele avifaunistice beneficiază de adaposturi încălzite.

Pe lângă latura de agrement şi relaxare, la Microrezervaţie au loc şi vizite organizate ale elevilor şi studenţilor pentru completarea informaţiilor de biologie cu ajutorul specialiştilor noştri. Totodată, implicarea activă în programele de voluntariat, face ca iubitorii de animale să poată participa la hrănirea supravegheată a acestora încadrându-se în dieta stabilită pentru fiecare specie. În cadrul secţiei s-a iniţiat şi un Centru de salvare pentru adapostirea şi carantinarea exemplarelor aduse de diverse persoane, cu precadere în sezonul rece.


PLANETARIU

DEMONSTRAȚII:

Luni: ÎNCHIS
Marți-Sâmbăță: 10:15; 11:45; 13:45; 15:00
Duminică: ÎNCHIS
Accessul copiilor sub 7 ani se face la demonstrația de la ora 10:15

TARIFE:

Tarif Adulți 24,00 lei
Elevi/Studenți 6,00 lei

Planetariu - o fereastră deschisă permanent spre cer

Primul obiectiv public de acest gen din ţara, luând ființă în anul în care omul a reuşit să "atingă" pentru prima dată cu piciorul Luna (1969), Planetariul destăinuie şi azi misterele greu de pătruns ale cerului.

O lume de dincolo de noi, alcatuită din stele, planete, meteori, galaxii şi altele ţi se dezvăluie, dar eşti ajutat să înveţi să călătoreşti printre ele folosindu-te de constelaţii, cele care contribuie la realizarea acestui tablou, "Cerul", care nu a suferit nici o restaurare în ultimii 2000 de ani.
În holul Planetariului, poate fi vizitată o expoziţie cu tematică de astronomie. În cupola Planetariului au loc demonstraţii cu proiectorul ZKP- 2 şi pot fi văzute: stele (aproximativ 5000); planete; Luna; constelaţii (constelaţii zodiacale); comete; meteori; sateliţii galileeni ai lui Jupiter; sateliţi artificiali; Sistemul Solarmişcarea de revoluţie a planetelor din Sistemul Solar; determinarea coordonatelor orizontale, ecuatoriale şi ecliptice; demonstraţii cu planetariul Trippensse: formarea anotimpurilor, echinocţii şi solstiţii, eclipse de Soare şi de Lună.

Calea Lactee și Sistemul SolarClubul de ECHITAȚIE  vă așteaptă înscrierile 
la Școala de Echitație

Echitație de tip abonament:

Luni-Duminică: 08:00 - 11:00 și 13:00 - 16:00

Plimbări Manej(*):
(2 ture)

Miercuri-Duminică: 11:00 - 13:00


ABONAMENTE lecții călărie:

5 ședințe 400 lei
11 ședințe 800 lei

Plimbări Manej:

Echitație CAI 15 lei

greutatea maximă pentru echitația cu cai este de 65kg

Echitație

Manejul de la CMSN Constanţa are o suprafaţă de 3.000 de metri pătraţi şi este deschis pe tot parcursul anului.Echitația de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii se face într-o incintă închisă chiar și pe timpul iernii, dar de primăvara, caii și elevii ies în aer liber.

Avem cai pregătiți și antrenați atât pentru începători cât și pentru avansați.


Avem 14 cai de diferite rase:
 • calul de sport românesc
 • olandeză
 • freziană
 • norvegiană - Fjord Horse
 • cai arabi
 • huțul bucovinean
 • și ponei

Pavilionul de echitație de la Complexul Muzeal de Științe ale NaturiiProgram CMSN începând cu 01.06.2024

Microrezervație și Păsări Exotice

Program de vizitare

Luni-Duminică: 09:30 – 18:00

Ultimul bilet se vinde la: 17:30

ACESSUL ÎN SALĂ SE FACE CU 20 DE MINUTE
ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA DEMONSTAȚIEI

Delfinariu

DEMONSTRAȚII CU DELFINI:

Luni-Duminică: 11:00, 15:00 și 17:00


DEMONSTRAȚII CU LEII DE MARE:
SUSPENDATE TEMPORAR

Luni-Duminică: 10:00, 13:00 și 17:00

Acvariu
închis temporar

Program de vizitare

Luni-Duminică: 8:30 – 16:00

Biletele se vând:
Luni-Duminică: 8:30 – 15:30

ACESSUL ÎN ACVARIU SE FACE PROGRESIV
prin așteptarea la rând - indiferent de modalitatea de achiziționare a biletului - online sau la casierie

Planetariu

DEMONSTRAȚII PLANETARIU*

Luni: ÎNCHIS
Marți-Sâmbătă: 10:15; 11:45; 13:45; 15:00
Duminică: ÎNCHIS

Accessul copiilor sub 7 ani se face la demonstrația de la ora 10:15

Echitație(*)

Echitație de tip abonament

Luni-Duminică: 08:00 - 11:00 și 13:00 - 16:00


Plimbări Manej cu cai

Miercuri-Duminică: 11:00 - 13:00

greutatea maximă pentru echitația cu cai este de 65kgAccesul în incinta Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța se va face până la ora 17:30, iar vizita în Microrezervație se va face până la ora 18:00, când secția se va închide.

Biletele se vând:
Casieria centrală: Luni-Duminică: 09:30 – 17:30
Casieria ACVARIU: Luni - Duminică: 08:30 – 15:30 (Acvariul este închis temporar)
Notă: În intervalul în care Casieria nu este deschisă, vizitatorii își pot cumpăra biletele online: CUMPĂRĂ BILETE ONLINE

ATENȚIE: Pătrunderea în incinta CMSN cu produse alimentare este interzisă.
ATENȚIE: Pătrunderea în incinta CMSN CU ANIMALE DE COMPANIE ESTE INTERZISĂ.
ATENȚIE: Biletele de PARCARE se achiziționează online: CUMPĂRĂ BILETE ONLINE

Coordonate parcare Delfinariu Constanța:


Biletele de PARCARE se achiziționează online: CUMPĂRĂ BILETE ONLINE


CUMPĂRĂ BILETE ONLINE *

(*)Prețurile pentru biletele online conțin comisionul operatorului bilet.ro:
www.bilet.ro/termeni_conditii.php

Tarife SEZON 2024 01.05.2024 – 30.09.2024

Delfinariu

demonstrații / antrenamente 20 minute
 • Tarif Adulți 60,00lei
 • Elevi/Studenți 15,00lei
 • Copii până la 7 ani gratuit

Taxa access Microrezervație și Păsări Exotice

 • Tarif Adulți 16,00lei
 • Elevi/Studenți 4,00lei
 • Abonament Dendrologic Micro 320,00lei/an
 • Copii până la 7 ani gratuit

Leii de mare
suspendate temporar

demonstrații 10-15 minute
 • Tarif Adulți 40,00lei
 • Elevi/Studenți 10,00lei
 • Copiii sub 7 ani GRATUIT

Acvariu
închis temporar

 • Tarif Adulți 40,00lei
 • Elevi/Studenți 10,00lei
 • Copii până la 7 ani gratuit

Planetariu

demonstrații 30 minute
35 locuri / demonstrație
 • Tarif Adulți 24,00lei
 • Elevi/Studenți 6,00lei
 • Copii până la 7 ani gratuit
 • Accessul copiilor sub 7 ani se face la demonstrația de la ora 10:15

Echitație

 • Echitație CAI 15,00lei
 • Abonament 5* 400 lei
 • Abonament 11* 800 lei

Conform legii Nr. 448 din 6 decembrie 2006, persoanele cu dizabilități au intrarea gratuită in functie de gradul de dizabilitate precum și un însoțitor.

ATENȚIE: Pătrunderea în incinta CMSN cu produse alimentare este interzisă.
ATENȚIE: Pătrunderea în incinta CMSN CU ANIMALE DE COMPANIE ESTE INTERZISĂ.

Tarife conform Hotărârii Consiliului Județean Constanța Nr. 259 / 15.12.2023 (descarcă HCJC în format PDF: HCJC Nr. 259 / 15.12.2023)

Consultați și:

Tarife speciale COMPLEXUL MUZEAL DE ȘTIINȚE ALE NATURII CONSTANȚA

(*)Prețurile pentru biletele online conțin comisionul operatorului bilet.ro:
www.bilet.ro/termeni_conditii.php

Albume Foto

360° - Tur Virtual

360° Construcție Delfinariu
Noul bazin în construcție - primăvara 2016
Construcție Delfinariu 360
360° Planetariu
Planetariu 360
360° Planetariu 1
Planetariu 360

Video - Documentare, interviuri, reportaje

Cainele Dingo - un documentar CMSN
Cainele Dingo - un documentar CMSN
ctnews.ro Lectii de echitatie la CMSN Constanta
ctnews.ro Lectii de echitatie la CMSN Constanta
delfinii si cei 6 ochi
delfinii si cei 6 ochi
Delfinariu Proiect european
Delfinariu Proiect european
Delfinariu Constanta - Eliminare elemente de acrobație din spectacole
Delfinariu Constanta - Eliminare elemente de acrobație din spectacole