08sep.2022

examen de promovare

Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, b-dul Mamaia nr.255, organizează în baza Regulamentului cadru aprobat de H.G. nr.286/2011, examen de promovare:
- din funcția de artist circ tr.III, studii medii, în funcția de artist circ treapta II.

Concursul va consta în susținerea unei probe practice în data de 23.09.2022, ora 12:00 la sediul instituției, b-dul Mamaia nr.255, secția Delfinariu.
La data, ora și locul stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare va fi prezentă la secția Delfinariu unde se va susține proba practică de către candidata propusă spre promovare.
Durata examenului se stabilește de către comisia de examinare în funcție de gradul de dificultate și complexitate al probei practice,dar nu poate depăși 3 ore.
Rezultatele examenului de promovare se afișează în termen de două zile lucrătoare de la susținerea acestuia la sediul și pe site-ul instituției.
Contestațiile se depun în termen de o zi lucrătoare de la afișarea rezultatului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Relații suplimentare la biroul resurse umane al instituției,d-na Vătafu Daniela, sau la telefon 0241-481240.

Publicat azi 08.09.2022

joi, 08 septembrie 2022