11noi.2022

Examen de promovare

Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, b-dul Mamaia nr.255, organizează în baza Regulamentului cadru aprobat de H.G. nr.286/2011, examen de promovare pentru următoarele posturi:

- din cadrul Secției Microrezervație și păsări exotice:
   • 1 post, din funcția de muncitor calificat (îngrijitor animale), tr,IV, în funcția de muncitor calificat (îngrijitor animale), tr.III,
   • 1 post, din funcția de artist circ, tr,II, în funcția de artist circ, tr.I
   • 1 post, din funcția de muncitor calificat (îngrijitor animale), tr,II, în funcția de muncitor calificat (îngrijitor animale), tr.I

-din cadrul Secției Delfinariu:
   • 1 post, din funcția de muncitor calificat (îngrijitor animale), tr,IV, în funcția de muncitor calificat (îngrijitor animale), tr.III,

Examenul va consta în susținerea unei probe practice în data de 28.11.2022, ora 10:00, la sediul
Secției Microrezervație și păsări exotice și la ora 13:00 la sediul Secției Delfinariu, din b-dul Mamaia nr.255, Constanța.
La data, ora și locul stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare va fi prezentă la secția Microrezervatie si pasari exotice și la secția Delfinariu unde se vor susține probele practice de către candidații propuși spre promovare.
Durata examenului se stabilește de către comisia de examinare în funcție de gradul de dificultate și complexitate al probei practice,dar nu poate depăși 3 ore.
Rezultatele examenului de promovare se afișează în termen de doua zile lucrătoare de la susținerea
acestuia la sediul și pe site-ul instituției.
Contestațiile se depun în termen de o zi lucrătoare de la afișarea rezultatului, sub sancțiunea
decăderii din acest drept.
Relații suplimentare la biroul resurse umane al instituției,d-na Vătafu Daniela, sau la telefon 0241-481230.


Publicat azi 11.11.2022

Descarcă anunțul integral în format Microsoft Word:
Anunț examen de promoavare

vineri, 11 noiembrie 2022