03mar.2023

Selecţie dosare pentru concursul de proiecte de management

Anunţ privind rezultatul selecţiei de dosare Concurs de proiecte de management de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța

Rezultatul selecţiei dosarelor pentru concursul de proiecte de management de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța

Conform Anunţului public privind organizarea şi desfăşurarea concursului de proiecte de management de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, calendarul concursului, prevede faptul că în perioada 02.02.2023 – 02.03.2023, până la ora 16:00, se vor depune proiectele de management şi dosarele de concurs de către candidaţi, la sediul Consiliului Judeţean Constanţa din Bulevardul Tomis nr.51În urma desfăşurării etapei privind selecţia dosarelor pentru concursul de proiecte de management organizat de către Consiliul Judeţean Constanţa pentru ocuparea funcţiei de manager/director general la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, Secretariatul Comisiei de concurs comunică faptul că nu s-a prezentat niciun candidat.Prin urmare, conform art.3^1, din OUG nr.189/2008, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care pentru concursul de proiecte de management nu s-au înscris persoane, autoritatea poate relua organizarea concursului.Consiliul Judeţean Constanţa va relua, ulterior, Concursul de proiecte de management de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța din momentul Anunţului public.

Secretariatul comisiei de concurs de proiecte de management de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța” a fost aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Constanța nr.59/13.02.2023

vineri, 03 martie 2023