Știri - Angajări, cariere

Pagina 6 din 38« Știri mai noi1 ... 45678 ... 38Știri mai vechi »
29dec.2022

Rezultat examen de promovare

Rezultatele finale ale concursului pentru promovarea in grad profesional pentru postul de consilier juridic

Dupa sustinerea si notarea probei scrise, precum si dupa acordarea notelor pentru interviu, comisia de concurs a stabilit rezultatul concursului ca fiind urmatorul:

Afișat azi 29.12.2022, ora 14:50

Descarcă anunțul integral în format Microsoft Word:
Rezultate finale concurs de promovare

joi, 29 decembrie 2022


20dec.2022

Examen de promovare în grad /treaptă profesională

ANUNŢ
Promovare într-o funcție cu un nivel de studii superior a personalului contractual

Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, b-dul Mamaia nr.255, organizează în baza art. 554 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare examen de promovare în grad /treaptă profesională, funcție contractual de execuție, cu respectarea prevederilor din H.G.nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fondurile publice,astfel;
Un post – functia de economist grad I, in functia de economist specialist IA
, în cadrul Serviciul financiar contabilitate si RU.

Condițiile de participare la examen, îndeplinesc cumulativ, conform art.72.alin.(2) din H.G.nr.1336/2022 “Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fondurile publice.”
• Să fi obținut calificativul „foarte bine”la evaluarea performanțelor profesionale individuale de cel puțin 2 ori în ultimii 3 ani în care aceștia s-au aflat în activitate;
• Să aibă o vechime de minim 3 ani în gradul/treapta profesională deținută;

Examenul de promovare va avea următoarele probe:
- proba scrisă, care se desfășoară în data de 04.01.2023, ora 10:00. Pentru a fi declarat ”Admis” la proba scrisă punctajul este de minim 50 de puncte;
- proba interviu care se desfășoară în data de 04.01.2023 pentru persoanele declarate ”Admis” se va anunța odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă.

Dosarele de înscriere la examen se depun la sediul C.M.S.N Constanța din str. b-dul Mamaia nr.255, în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunțului şi va cuprinde:
1. cerere de înscriere;
2. adeverințe eliberate de angajatori din care să reiasă vechimea în gradul profesional din care promovează;
3. copii ale rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani în care angajatul s-a aflat în activitate.

Candidata redacteaza o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de examinare.
Contestatiile se depun in termen de o zi lucratoare de la afișarea rezultatului, sub sancțiunea
decăderii din acest drept.
Bibliografia se anexeaza la prezentul anunt.
Relatii suplimentare la biroul resurse umane al institutiei, d-na Vatafu Daniela .
Tel:0241481230

Publicat azi 20.12.2022

Descarcă anunțul integral în format Microsoft Word:
examen de promovare în grad /treaptă profesională

Descarcă BIBLIOGRAFIE:
BIBLIOGRAFIE

Descarcă Fișa de post:
Fișa Postului

marți, 20 decembrie 2022


16dec.2022

Examen de promovare în grad /treaptă profesională

ANUNŢ
Promovare într-o funcție cu un nivel de studii superior a personalului contractual

Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, b-dul Mamaia nr.255, organizează în baza
art. 554 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare examen de promovare în grad /treaptă profesională, funcție contractual de execuție, cu respectarea prevederilor din H.G.nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fondurile publice,astfel;

Un post – funcția de consilier juridic, gr.II,în functia de consilier juridic, gradul I, în cadrul Compartimentului juridic.

Condițiile de participare la examen, îndeplinesc cumulativ, conform art.72.alin.(2) din H.G.nr.1336/2022 “Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fondurile publice.”
• Să fi obținut calificativul „foarte bine”la evaluarea performanțelor profesionale individuale de cel puțin 2 ori în ultimo 3 ani în care aceștia s-au aflat în activitate;
• Să aibă o vechime de minim 3 ani în gradul/treapta profesională deținută;
Examenul de promovare va avea următoarele probe:
- proba scrisă, care se desfășoară în data de 29.12.2022, ora 10:00. Pentru a fi declarat ”Admis” la proba scrisă punctajul este de minim 50 de puncte;
- proba interviu care se desfășoară în data de 29.12.2022 pentru persoanele declarate ”Admis” se va anunța odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă.
Dosarele de înscriere la examen se depun la sediul C.M.S.N Constanța din str. b-dul Mamaia nr.255, în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunțului şi va cuprinde:
1. cerere de înscriere;
2. adeverințe eliberate de angajatori din care să reiasă vechimea în gradul profesional din care promovează;
3. copii ale rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani în care angajatul s-a aflat în activitate.
Candidata redacteaza o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de examinare.
Contestatiile se depun in termen de o zi lucratoare de la afișarea rezultatului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Bibliografia se anexeaza la prezentul anunt.

Relatii suplimentare la biroul resurse umane al institutiei, d-na Vatafu Daniela .
Tel:0241481230

Publicat azi 16.12.2022


Anexa

I. BIBLIOGRAFIE:
1. O.U.G. 57/2019 “Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare”
2. LEGE-CADRU Nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
3. LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice

II. TEMATICĂ:
1. O.U.G. 57/2019 privind codul administrativ – PARTEA a VI-a – Titlul III - Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice, Capitolul III Drepturi şi obligaţii ale personalului contractual din administraţia publică, precum şi răspunderea acestuia Partea a VII-a Răspunderea administrativă -Titlul I Dispoziţii Generale, Titlul II Răspunderea administrativ-disciplinară, Titlul III Răspunderea administrativ-contravenţională, Titlul IV Răspunderea administrativ patrimonială.
2. LEGE-CADRU Nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
3. LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice- Capitolul I Dispoziţii generale Secţiunea a 4-a; Secţiunea a 5-a.


Descarcă anunțul integral în format Microsoft Word:
examen de promovare în grad /treaptă profesională

Descarcă Fișa de post:
Fișa Postului

vineri, 16 decembrie 2022


28noi.2022

Rezultatul examinării de promovare

TABEL

cu rezultatul examinării de promovare în treaptă profesională din data de 28.11.2022

Descarcă anunțul integral în format Microsoft Word:
rezultatul examinării de promovare

luni, 28 noiembrie 2022


11noi.2022

Examen de promovare

Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, b-dul Mamaia nr.255, organizează în baza Regulamentului cadru aprobat de H.G. nr.286/2011, examen de promovare pentru următoarele posturi:

- din cadrul Secției Microrezervație și păsări exotice:
   • 1 post, din funcția de muncitor calificat (îngrijitor animale), tr,IV, în funcția de muncitor calificat (îngrijitor animale), tr.III,
   • 1 post, din funcția de artist circ, tr,II, în funcția de artist circ, tr.I
   • 1 post, din funcția de muncitor calificat (îngrijitor animale), tr,II, în funcția de muncitor calificat (îngrijitor animale), tr.I

-din cadrul Secției Delfinariu:
   • 1 post, din funcția de muncitor calificat (îngrijitor animale), tr,IV, în funcția de muncitor calificat (îngrijitor animale), tr.III,

Examenul va consta în susținerea unei probe practice în data de 28.11.2022, ora 10:00, la sediul
Secției Microrezervație și păsări exotice și la ora 13:00 la sediul Secției Delfinariu, din b-dul Mamaia nr.255, Constanța.
La data, ora și locul stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare va fi prezentă la secția Microrezervatie si pasari exotice și la secția Delfinariu unde se vor susține probele practice de către candidații propuși spre promovare.
Durata examenului se stabilește de către comisia de examinare în funcție de gradul de dificultate și complexitate al probei practice,dar nu poate depăși 3 ore.
Rezultatele examenului de promovare se afișează în termen de doua zile lucrătoare de la susținerea
acestuia la sediul și pe site-ul instituției.
Contestațiile se depun în termen de o zi lucrătoare de la afișarea rezultatului, sub sancțiunea
decăderii din acest drept.
Relații suplimentare la biroul resurse umane al instituției,d-na Vătafu Daniela, sau la telefon 0241-481230.


Publicat azi 11.11.2022

Descarcă anunțul integral în format Microsoft Word:
Anunț examen de promoavare

vineri, 11 noiembrie 2022


19oct.2022

Rezultat proba scrisa post tehnician veterinar

ANUNȚ

privind punctajul obținut de candidați la PROBA SCRISĂ pentru concursul organizat în vederea ocupării prin concurs a unei funcții contractuale de execuție vacante – tehnician veterinar, debutant, din cadrul Secției Delfinariu

Comisia de concurs, s-a întrunit în data de 19.10.2022, ora 10:00 pentru susținerea probei scrise și a stabilit în urma desfășurării probei, următorul punctaj:

Descarcă anunțul integral în format Microsoft Word:
Rezultat proba scrisa post tehnician veterinar

Publicat azi 19.10.2022 ora 13:30.

miercuri, 19 octombrie 2022


Pagina 6 din 38« Știri mai noi1 ... 45678 ... 38Știri mai vechi »