Pagina 1 din 63123 ... 63Știri mai vechi »
17apr.2024

Anunț promovare


ANUNŢ


Promovare într-o funcție cu un nivel de studii superior a personalului contractual

Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanta, b-dul Mamaia nr.255, organizează în baza
art. 554 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare examen de promovare în grad /treaptă profesională, funcție contractual de execuție, cu respectarea prevederilor din H.G.nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fondurile publice,astfel;

Un post – promovarea din funcția referent de specialitate în administrația public,grad III, gradația 3 în funcția de referent de specialitate în administrația public,grad II, gradația 3,în cadrul Compartimentului administrativ și achiziții.
Condițiile de participare la examen, îndeplinesc cumulativ, conform art.72.alin.(2) din H.G.nr.1336/2022 Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fondurile publice.”
• Să fi obținut calificativul „foarte bine”la evaluarea performanțelor profesionale individuale de cel puțin 2 ori în ultimo 3 ani în care aceștia
Concursul va consta în susținerea unei probe scrise în data de 30.04.2024, ora 10 la sediul institutiei, b-dul Mamaia nr.255.

Examenul de promovare va avea următoarele probe:
- proba scrisă, care se desfășoară în data de 30.04.2024, ora 09:00. Pentru a fi declarat ”Admis” la proba scrisă punctajul este de minim 50 de puncte;
- proba interviu care se desfășoară în data de 30.04.2024 ora 13:30 pentru persoanele declarate ”Admis” se va anunța odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă.

Dosarele de înscriere la examen se depun la sediul C.M.S.N Constanța din str. b-dul Mamaia nr.255, în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunțului şi va cuprinde:
1. cerere de înscriere;
2. adeverințe eliberate de angajatori din care să reiasă vechimea în gradul profesional din care promovează;
3. copii ale rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani în care angajatul s-a aflat în activitate.

La data, ora si locul stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare pune la dispozitia candidatei lista subiectelor stabilite. Candidata redacteaza o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de examinare.

Durata examenului se stabileste de catre comisia de examinare in functie de gradul de dificultate si complexitate al subiectelor stabilite ,dar nu poate depăsi 3 ore.

Rezultatele examenului de promovare se afiseaza in termen de doua zile lucratoare de la sustinerea acestuia la sediul si pe site-ul institutiei.
Contestatiile se depun in termen de o zi lucratoare de la afisarea rezultatului, sub sanctiunea decăderii din acest drept.

Bibliografia se anexeaza la prezentul anunt.

Relatii suplimentare la biroul resurse umane al institutiei.

Publicat azi 17.04.2024Descarcă BIBLIOGRAFIE în format DOCX:
BIBLIOGRAFIE

miercuri, 17 aprilie 2024


30mar.2024

Tabel funcții și venituri la 30.03.2024

TABEL
Cu veniturile salariale, intocmit conf. art. 33, alin (1) dinLegea 153/2017,
privind transparenta veniturilor publice a personalului platit din fonduripublice la 30.03.2024

Descarcă TABEL în format XLS:
Tabel funcții și venituri la 30.09.2023

sâmbătă, 30 martie 2024


01mar.2024

Anunț public – obținerea autorizației de mediu

ANUNȚ PUBLIC

COMPLEXUL MUZEAL DE ȘTIINȚE ALE NATURII cu sediul în Constanța, B-dul Mamaia, nr. 255, cod 900552, jud. Constanța
solicită de la Agenția de Protecție a Mediului, obținerea autorizației de mediu pentru obiectivul (activitatea) secția MICROREZERVAȚIE – grădină zoologică, amplasat în cadrul COMPLEXULUI MUZEAL DE ȘTIINȚE ALE NATURII Constanța

Persoanele fizice sau juridice interesate, pot depune eventualele contestații sau sugestii la A.P.M. Constanța, strada Unirii, nr. 23, telefon 546696

vineri, 01 martie 2024


21dec.2023

PROGRAM Sărbători Iarna 2023-2024

PROGRAM DE VIZITARE


IN ZIUA DE 25.12 2023 – ÎNCHIS
IN ZIUA DE 01.01 2024 – ÎNCHIS


PROGRAM DE VIZITARE 24.12.2023 orele 9:30-12:00
PROGRAM DE VIZITARE 31.12.2023 orele 9:30-12:00

DELFINARIU DEMONSTRATIE ORA 11:00
PLANETARIU DEMONSTRATIA ORA 10:15
MICROREZERVATIE PROGRAM VIZITARE orele 9:30-12:00

joi, 21 decembrie 2023


13noi.2023

Ziua Dobrogei – 14 noiembrie 2023

Cu ocazia aniversării "Zilei Dobrogei", celebrată în fiecare an la data de 14 noiembrie, marcând momentul în care, în anul 1878, Dobrogea a revenit la teritoriul național, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța organizează acces gratuit.

Accesul publicului vizitator pentru data de 14 Noiembrie 2023 se va face gratuit în limita locurilor disponibile.

luni, 13 noiembrie 2023


26oct.2023

Eclipsă parțială de Lună – 28 octombrie 2023

Seară de observații astronomice – 28 octombrie 2023, orele 20:00-24:00.
Eclipsă parțială de Lună-28 octombrie 2023
Seară de observații astronomice, între orele 20:00 și 24:00 pentru urmărirea eclipsei de Lună, recunoaștere de constelații și observarea a diferite obiecte cerești prin instrumente astronomice.

Biletele se achiziționează on line.

Prețul biletului este:
   • Adult – 12,00 lei
   • Elev /Student – 3,00 lei

joi, 26 octombrie 2023


Pagina 1 din 63123 ... 63Știri mai vechi »