Pagina 2 din 54« Știri mai noi1234 ... 54Știri mai vechi »
08iul.2022

Rezultat selecție dosare muncitor calificat (ingrijitor animale), tr.III - MICROREZERVAȚIE

ANUNȚ

privind rezultatul selectiei dosarelor de inscriere depuse de candidati pentru concursul organizat in vederea ocuparii prin concurs a unei functii contractuale de executie temporar vacante - Muncitor calificat (ingrijitor animale) tr.III, din cadrul Sectiei Microrezervatie si pasari exotice

Comisia de concurs s-a intrunit in data de 08.07.2022 si a analizat dosarele de inscriere privind modul cum sunt indeplinite conditiile de participare la concurs si a stabilit urmatoarele rezultate:

Publicat azi 08.07.2022 ora 13:00.

Descarcă anunțul integral în format Microsoft Word:
Anunț selecție dosare

vineri, 08 iulie 2022


30iun.2022

Anunț muncitor calificat (ingrijitor animale), tr.III - MICROREZERVAȚIE


In conformitate cu prevederile HGR nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, actualizata:

Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta, b-dul Mamaia nr.255, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant, cu norma intreaga, respectiv 8h/zi, 40h/saptamana, in cadrul sectiei Microrezervatie si pasari exotice si anume:

• 1 post muncitor calificat (ingrijitor animale), tr.III

Conditii generale:
Post de executie
Hranirea si intretinerea animalelor sa corespunda standardelor de performanta moderne

Conditii specifice pentru ocuparea postului:
1. Studii de specialitate: studii medii/profesionale/generale
2. Perfecționări (specializări): -
3. Vechimea în muncă necesară: 3 ani
4. Vechimea în specialitate necesară: -
5. Cunoștințe de operare pe calculator: -
6. Limbi străine: -
7. Abilități, calități și aptitudini necesare: capacitatea de a fi un bun observator (spirit de observație) al comportamentului animal, de a lua cele mai bune decizii privind îngrijirea acestora (adaptabiliatate), intiativa, viteză de reacție, răbdare, responsabilitate și capacitate de comunicare
8. Cerințe specifice: disponibilitatea de a executa delegări/detașări

Conditiile necesare pentru ocuparea acestui post vacant sunt cele prevazute la art.3 din Regulamentul cadru aprobat de H.G. nr.286/2011 si anume:
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care indeplineste urmatoarele conditii
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de concurs va cuprinde:
• Cerere de inscriere la concurs adresata directorului institutiei
• Copia si originalul actului de identitate
• Copia si originalul documentelor care atesta nivelul studiilor, specializarilor
• Copia si originalul carnetului de munca sau adeverintei care atesta vechimea in munca/in meserie si/sau in specialitatea studiilor
• Cazier judiciar original
• Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie care sa ateste starea de sanatate, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului si contine in clar numarul, data, numele si calitatea emitentului
• Curriculum vitae
si se va depune la biroul resurse umane din cadrul institutiei, in zile lucratoare:
-de luni pana joi intre orele 09:00-16:00,
-vineri intre orele 09:00 -14 :00,
pana la data de 07.07.2022, ora 16:00.
Actele prevazute vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor.

Concursul va avea urmatoarele probe:
- selecţia dosarelor : 08.07.2022, la sediul instituţiei;
- proba practica: în data de 18.07.2022, ora 10.00, la sediul instituţiei;
- proba interviu: în data de 21.07.2022, ora 10.00 la sediul instituţiei b-dul Mamaia nr.255 Constanta.

Rezultatele probelor se afiseaza in maxim o zi lucratoare de la sustinerea acestora.
Contestatiile se depun in maxim o zi lucratoare de la afisarea rezultatelor probelor.
Fisa postului se publica pe pagina de internet www.delfinariu.ro.

Relatii suplimentare la biroul resurse umane al institutiei, d-na Vatafu Daniela sau la telefon 0241-481230, tasta 2 contabilitate


Publicat azi 30.06.2022.

Descarcă anunțul integral în format Microsoft Word:
Anunț angajare

Descarcă OPIS DOSAR CONCURS în format Microsoft Word:
OPIS DOSAR CONCURS

Descarcă CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS
CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

joi, 30 iunie 2022


30iun.2022

Anunț muncitor calificat (ingrijitor animale), tr.III - ACVARIU


In conformitate cu prevederile HGR nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, actualizata:

Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta, b-dul Mamaia nr.255, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant, cu norma intreaga, respectiv 8h/zi, 40h/saptamana, in cadrul sectiei Acvariu si anume:

• 1 post muncitor calificat (ingrijitor animale), tr.III

Conditii generale:
1. Nivelul postului: de executie
2. Obiectivul postului: hranirea si intretinerea pestilor sa corespunda standardelor de performanta ale acvaristicii moderne

Conditii specifice pentru ocuparea postului:
1. Studii de specialitate: studii medii/profesionale/generale
2. Perfectionari (specializari): nu
3. Vechimea in munca necesara: 3 ani
4. Vechimea in specialitate necesara: -
5. Cunostinte de operare pe calculator: nu
6. Limbi straine: nu
7. Abilitati, calitati si aptitudini necesare: capacitatea de a fi un bun observator al comportamentului animal, de a lua cele mai bune decizii privind ingrijirea acestora, intiativa si responsabilitate
8.Cerinte specifice: - disponibilitatea de a executa delegari/detasari
- are disponibilitatea de program prelungit in anumite conditii (sezon, transport animale, situatii legate de satrea de sanatate a animalelor)
- cunoasterea patrimoniului, a locului de amplasare a acestuia (expozitii, depozite)
Conditiile necesare pentru ocuparea acestui post vacant sunt cele prevazute la art.3 din Regulamentul cadru aprobat de H.G. nr.286/2011 si anume:
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care indeplineste urmatoarele conditii
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de concurs va cuprinde:
• Cerere de inscriere la concurs adresata directorului institutiei
• Copia si originalul actului de identitate
• Copia si originalul documentelor care atesta nivelul studiilor, specializarilor
• Copia si originalul carnetului de munca sau adeverintei care atesta vechimea in munca/in meserie si/sau in specialitatea studiilor
• Cazier judiciar original
• Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie care sa ateste starea de sanatate, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului si contine in clar numarul, data, numele si calitatea emitentului
• Curriculum vitae
si se va depune la biroul resurse umane din cadrul institutiei, in zile lucratoare:
-de luni pana joi intre orele 09:00-16:00,
-vineri intre orele 09:00 -14 :00,
pana la data de 07.07.2022, ora 16:00.
Actele prevazute vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor.

Concursul va avea urmatoarele probe:
- selecţia dosarelor : 08.07.2022, la sediul instituţiei;
- proba practica: în data de 15.07.2022, ora 10.00, la Sectia Acvariu, b-dul Elisabeta nr.1 Constanta;
- proba interviu: în data de 20.07.2022, ora 10.00 la sediul instituţiei b-dul Mamaia nr.255 Constanta.

Rezultatele probelor se afiseaza in maxim o zi lucratoare de la sustinerea acestora.
Contestatiile se depun in maxim o zi lucratoare de la afisarea rezultatelor probelor.
Fisa postului se publica pe pagina de internet www.delfinariu.ro.

Relatii suplimentare la biroul resurse umane al institutiei, d-na Vatafu Daniela sau la telefon 0241-481230, tasta 2 contabilitate


Publicat azi 30.06.2022.

Descarcă anunțul integral în format Microsoft Word:
Anunț angajare

Descarcă OPIS DOSAR CONCURS în format Microsoft Word:
OPIS DOSAR CONCURS

Descarcă CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS
CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

joi, 30 iunie 2022


17mai.2022

Ziua Internațională a Muzeelor, 18.05.2022

De Ziua Internațională a Muzeelor din 18.05.2022 este intrare liberă pentru vizitatori, în limita locurilor disponibile.


I. DELFINARIU ȘI MINERALOGIE

Demonstrații cu delfini în prezența publicului vizitator - durată 15 minute, orele: 12:00.
în limita locurilor disponibile.II. MICROREZERVAȚIE ȘI PĂSĂRI EXOTICE

Vizitare Microrezervație și Păsări Exotice, orele: 09:30 - 17:00.

Cercetaș la Delfinariu – Strategii de practică innovative pentru o dezvoltare durabilă- curs tematic 16,18,19 mai 20022 – Ziua Internațională a Muzeelor (18.05.2022).


III. ACVARIU

„Sesiune de hrănire a speciilor de pești din patrimoniul secției Acvariu, ora 14:00

Vizitare Acvariu , orele: 09:30 - 17:00

marți, 17 mai 2022


11mai.2022

CMSN Noaptea Muzeelor - 14 mai 2022

Această instituție de cultură muzeală are patrimoniu viu, prin urmare, cu excepția Secției Planetariu, toate celelate secții vor derula activități în cadrul evenimentului „Noaptea muzeelor” 2022 din data de 14 mai 2022 în intervalul orar stabilit programului cu publicul, respectiv 10:00 – 18:00.

În cazul patrimoniului viu trebuie să se ia în considerare faptul că este vorba de animale, ființe vii, care au un program ce trebuie respectat cu rigurozitate.

Program Planetariu: 0:00h – 5:00h (din data de 13.05 spre 14.05.2022) Observații astronomice efectuate de către muzeograf, pe platforma din fața Planetariului.
miercuri, 11 mai 2022


11mai.2022

Noaptea Muzeelor - 14 mai 2022

Comunicat de presă
10 mai 2022

Noaptea Muzeelor 2022 - ediția a XVIII-a, va fi organizată și în Constanța, sâmbătă, 14 mai. Cu un program extins chiar şi până dimineaţa, muzeele, aflate sub patronajul Consiliului Județean Constanța, le vor oferi constănțenilor o noapte de neuitat cu expoziții și evenimente inedite.
Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța va fi prima instituție muzeală care deschide „Noaptea Muzeeelor”, în Constanța, cu o serie de evenimente dedicate, după cum urmează:
• Secția Planetariu va avea un program intitulat ” Știință prin educație”, din data de 13 mai începând cu ora 00:00 până în dimineața zilei de 14 mai 2022, ora 05:00. Proiectul prevede observații astronomice și continuă, pe parcursul zilei de 14 mai, cu dezvăluiri din experiența muzeografilor celorlalte secții, despre comportamentul aproape natural, al speciilor de animale aflate în cadrul instituției de cultură muzeale;
• Secția Delfinariu și Mineralogie va găzdui evenimentul intitulat “Delfinariu punte de legătură între știință și educație”, cu demonstrații ale delfinilor ce vor avea loc la orele 12:00 și 15:00, în ziua de 14 mai. Acestea vor fi precedate timp de 15 minute de prezentarea acțiunii, realizată de către muzeograful din cadrul acestei secții;
• Secția Microrezervație și Păsări Exotice va fi deschisă pe 14 mai, între orele 10:00 și 18:00, cu acțiunea „Comportament specific perioadelor premergătoare constituirii unei familii” unde vor fi efectuate 3 ghidaje, la orele 12:00, 14:00, 16:00, cu grupurile constituite la acel moment din vizitatorii aflați în apropierea țarcurilor ce adăpostesc speciile de animale ale secției.
• Nu în ultimul rând, Secția Acvariu va fi deschisă între orele 10:00 – 19:00 și vor fi realizate două ghidaje, la orele 14:00 și 16:00, care vor evidenția „Comportamentul diferențiat, adaptat condițiilor diferite de habitat (salinitate, adancime, întuneric/lumină)” al diferitelor specii de pești din patrimoniul viu pe care secția îl expune vizitatorilor.

Muzeul de Artă Constanța vă așteaptă în data de 14 mai, între orele 20:00 – 24:00, cu un inedit spectacol cu statui vivante, intitulat “Muzeul lui Shakespeare”, în montajul maestrului Mihai Mălaimare, precum și un concert susținut de corul Villanella al Facultății de Arte, cele două momente fiind dedicate evenimentului “Noaptea Muzeelor”. Tot aici, veți putea vedea expoziția temporară a artiștilor plastici Anca Boeriu și Mirela Trăistaru – Redesenări, Expoziția din cadrul Concursului Național de Pictură Lucian Grigorescu, organizată în colaborare cu Centrul Cultural Județean Constanța Teodor T. Burada, dar și piesele de colecție aflate în expoziția permanentă a instituției.
Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța va lua și el parte acțiunile organizate în cadrul evenimentului “Noapatea Muzeelor”, în ziua de 14 mai, în intervalul orar 19:00 – 01:00, cu toate secțiile și obiectivele, din județ, aflate în administrarea acestuia. Ca o atracție deosebită, clădirea muzeului va fi mapată, iar în interior vizitatorii se vor putea bucura de un extraordinar concert de muzică clasică și de un recital de poezie antică. De asemenea, vor putea fi vizitate expoziția permanentă și o expoziție temporară intitulată “Cum se pregătește o expoziție”.

Accesul vizitatorilor în cadrul evenimentelor desfășurate de către instituțiile de cultură din subordinea CJC, se va realiza gratuit, iar programul evenimentelor organizate, poate fi consultat și on line la următoarele adrese: https://www.delfinariu.ro/, https://muzeuldeartaconstanta.ro/ și https://www.minac.ro/.

Biroul de Presă al Consiliului Județean Constanța

miercuri, 11 mai 2022


Pagina 2 din 54« Știri mai noi1234 ... 54Știri mai vechi »